Τι δηλώνουν για την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη διαμεσολαβούντες από Σωματεία & Εκλεγμένοι στα Επιμελητήρια της χώρας

Αναστασίου Δημήτρης: «Μια μοναδική πρωτοβουλία η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αφού θα καταφέρει να συγκεράσει απόψεις και θέσεις από αιρετούς, ενεργούς συναδέλφους μας με πολύ μεγάλη γεωγραφική κάλυψη. Ίσως να είναι και μία μοναδική πρωτοβουλία που θα μπορέσουν άνθρωποι της περιφέρειας να αναδείξουν τα θέματα των περιοχών τους.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Η ανάδειξη της χρησιμότητας των Επιμελητηρίων, του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης  και κατ΄επέκτασηη ισχυροποίηση της φωνής των ασφαλιστικών  διαμεσολαβητών. Τα προβλήματα είναι κοινά και πολλά και πρέπει να αναδειχθούν μέσω μίας συνολικής διεκδίκησης.

 1. Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Όλα θα εξαρτηθούν από την αρχή αλλά και την συνέχεια. Πολλές φορές έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, οι  οποίες όμως  για διάφορους λόγους ανακόπτονται. Είναι πολύ νωρίς σε μία τόσο ευμετάβλητη αγορά να πούμε ότι ξεκινάει μία νέα εποχή. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι η αρχή έγινε και όσοι έχουμε πραγματικό παρόν και μέλλον οφείλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια ελπίζοντας σε μία καλύτερη επόμενη μέρα.

Πιένκος – Ματάκου Εύα: «Πρωτοβουλία στήριξης όλων των επαγγελματιών η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Την βρίσκω πολύ θετική, επειδή σίγουρα θα δημιουργηθεί μια ισχυρότερη πανελλαδική βάση κοινών διεκδικήσεων των θεμάτων του κλάδου μας.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Ανάδειξη όλων των θεμάτων του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ανάπτυξη πρωτοβουλιών στήριξης όλων των επαγγελματιών.

 1. Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Ασφαλώς ναι

Μαρία Καρατενίζη: «Εφαλτήριο για ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης & ανάπτυξη συνεργειών η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκεται την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Σίγουρα αποτελεί ένα γεγονός, που σηματοδοτεί μία σειρά από στοχευμένες δράσεις και ενέργειες που αφορούν τον κλάδο. Η ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεργειών των εκλεγμένων διαμεσολαβητών θα συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του κλάδου και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Η Συνδιάσκεψη θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ενίσχυση της εμπειρογνωμοσύνης και την ανάπτυξη συνεργειών προς όφελος όλων των εμπλεκομένων.

 1. Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα αποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Το Κύκλωμα της Αλυσίδας Αξίας του κλάδου αποτιμάται σε δείκτες και αποτελέσματα, που φέρουν το αποτύπωμα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Είναι άρρηκτη η συνδεσιμότητα των Διαμεσολαβητών με τη λειτουργία της Ασφαλιστικής αγοράς. Η δημιουργία μιας νέας εποχής στη διαμεσολάβηση θα επιτευχθεί μόνο μέσα από ένα στοχευμένο χαρτοφυλάκιο ενεργειών, το οποίο θα έχει στόχο την ανάδειξη του ρόλου των υπηρεσιών, που παρέχουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Λάσκος Κώστας: «Θα συντελέσει στον κοινό βηματισμό του κλάδου η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

1.Πώς βρίσκετε την  πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Τη βρίσκω τολμηρή γιατί κινδυνεύουμε να παρεξηγηθούμε από τους ασφαλιστικούς συλλόγους-σωματεία γιατί εμπλέκονται κοινά συνδικαλιστικά θέματα μαζί τους. Τη βρίσκω ταυτόχρονα και πρωτοποριακή διότι είναι μια καλή ευκαιρία να γνωριστούν οι αιρετοί και να βρούνε κοινό βηματισμό για θέματα που ταλανίζουν χρόνια τον κλάδο και απλά τα συζητάμε σε πηγαδάκια χωρίς ουσιαστική παρέμβαση στην πολιτεία.

2.Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη  συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Οποιαδήποτε προσπάθεια για το κοινό συμφέρον είναι σίγουρο ότι θα ωφελήσει. Θα ακουστεί η ασφαλιστική φωνή. Έτσι είμαστε υπολογίσιμοι και είμαστε πλέον πολλοί. Μη ξεχνάτε ότι τα Επιμελητήρια ως σύμβουλοι της Πολιτείας έχουν θεσμικό ρόλο και έχουν και οικονομική επάρκεια για να υποστηριχθούν οι δράσεις τέτοιων Συνδιασκέψεων.

 1. Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Εξαρτάται από την αποδοχή των Συνέδρων. Αν αυτό σε βάθος χρόνου λύση κάποια προβλήματα τότε όλοι θα θέλουν να γίνει θεσμός η Συνδιάσκεψη. Αν μείνει σαν μια συνάθροιση ασφαλιστών που ο καθένας προβάλλει τις φιλοδοξίες του χάρη των εντυπώσεων, δεν θα έχει απήχηση στο μέλλον.

 

Ανδρέου Γιώργος: «Ευκαιρία να ληφθούν αποφάσεις η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Χρόνια τώρα ο κλάδος αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και παρά την πληθώρα σωματείων ανά την χώρα ποτέ δεν στάθηκε δυνατόν να οργανωθεί κάτι μαζικό προκειμένου να συζητηθούν τα τρέχοντα ζητήματα της διαμεσολάβησης.  Η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη ασφαλιστικών διαμεσολαβητών εκλεγμένων στα επιμελητήρια της χώρας είναι μία εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να αναδειχθούν  όλα τα θέματα αλλά και να παρθούν σημαντικές αποφάσεις για τον κλάδο. Και βέβαια οφείλω να αναφέρω πως αυτή η πρωτοβουλία των Επιμελητηρίων  είναι άξια συγχαρητηρίων.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Όπως προανέφερα το σημαντικότερο είναι να γίνει η αρχή για πρωτοβουλίες που θα λύσουν σημαντικά προβλήματα του κλάδου αλλά και θα αναδείξουν τις προοπτικές που υπάρχουν. Η πολυφωνία πάντα κάνει καλό και αναμένουμε πολλά μετά το πέρας της συνδιάσκεψης.

 1. Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες! Καταρχήν από την συμμετοχή, η μεγάλη συμμετοχή από πλευράς ασφαλιστικών διαμεσολαβητών θα είναι δείγμα ενδιαφέροντος αλλά και θέλησης να αλλάξει κάτι. Από την άλλη αναμένουμε όλοι μας αυτή η πρώτη συγκέντρωση ανθρώπων του κλάδου που βρίσκονται στα επιμελητήρια όλης της χώρας να είναι ουσιαστική και οργανωμένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποτελέσει μία μαζική φωνή του κλάδου.

Από όλους εμάς εξαρτάται το αν θα σηματοδοτηθεί αυτή η νέα εποχή που όλοι μας προσδοκούμε.

Παπαμιχαλάκη Ελευθερία: «Θα αναδείξει την αξία της ιδιωτικής ασφάλισης η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

Η πρωτοβουλία οργάνωσης και πραγματοποίησης αυτής της συνεδρίασης είναι μια πολύ χρήσιμη προσπάθεια ανάδειξης των θεμάτων και προβλημάτων του κλάδου και προσπάθεια επίλυσης τους, τόσο σε γενικό αλλά και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής κοινωνίας.

Η απώτερη συμβολή της συνδιάσκεψης αυτής είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας και  αξίας της ιδιωτικής ασφάλισης (χαμηλός δείκτης ιδιωτικής ασφάλειας) και ταυτόχρονα η ενδυνάμωση και η άνοδος  του κλάδου και των επαγγελματιών»

Μανώλα Αναστασία: «Συνεργασία & λύσεις θα αναδείξει η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Συγχαίρω τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας αυτής και μάλιστα τη δεδομένη χρονική στιγμή, που ο κλάδος της διαμεσολάβησης βιώνει κομβικές δομικές αλλαγές. Οι τελευταίες επιμελητηριακές εκλογές ανέδειξαν, με ισχυρή εκπροσώπηση, ότι έχουμε το δυναμισμό και την αποφασιστικότητα συντονισμένα να συνεργαστούμε για να λύσουμε, θεσμικά πια, προβλήματα  που απασχολούν όλη την κοινωνία των διαμεσολαβητών.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Ελπίζω κι εύχομαι η συνδιάσκεψη να είναι η αρχή μιας οργανωμένης προσπάθειας να διαγνωστούν οι αδυναμίες και τα προβλήματα του κλάδου, να καταγραφούν σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο και να σχεδιαστεί ένα πλάνο αντιμετώπισης κι επίλυσης τους. Οι τοπικοί σύλλογοι μπορούν να γίνουν αντένες της κοινής προσπάθειας. Όταν είμαστε ενωμένοι, υψώνουμε ανάστημα, πετυχαίνουμε περισσότερα.

 1. Η πραγματοποίησή της  θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Η νέα εποχή στα δεδομένα της διαμεσολάβησης απαιτεί νέους χειρισμούς κλαδικής συσπείρωσης, επικοινωνία πληροφοριών και  ενεργοποίηση θεσμικών εργαλείων. Κυρίως, βέβαια ανθρώπους με πίστη και αγάπη στο θεσμό και στον ρόλο του για την  κοινωνική συνοχή αλλά και σεβασμό στο επάγγελμα του απλού διαμεσολαβητή ,συντονιστή. Η συν-διάσκεψη, με ορόσημο το συν, θα κριθεί ως επιτυχημένη, αν καταφέρει να  ενώσει τα επιμέρους τμήματα, να τους δώσει βήμα να εκφραστούν κι αν δώσει το ρυθμό για ένα νέο βηματισμό στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν.

Γενιτσαρόπουλος Κωνσταντίνος: «Νέα εποχή για τη διαμεσολάβηση ανοίγει η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

Σχετικά με την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας εκτιμώ τα εξής:

– Η πρωτοβουλία να οργανωθεί η συνδιάσκεψη δίνει τη δυνατότητα να συζητηθούν και να αναπτυχθούν θέματα που αφορούν τον κλάδο μας.

– Η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο μας θα είναι καθοριστική θέτοντας βάσεις για νέους προβληματισμούς και επίλυση  θεμάτων που μας αφορούν.

– Η πραγματοποίησή της φυσικά και θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση δεδομένου ότι μέσα από τη Συνδιάσκεψη θα αναδειχτούν θέματα που αφορούν την περαιτέρω ενδυνάμωση του κλάδου μας.

 

Μανουάχ Μωυσής: «Δυνατή φωνή δίνει στην διαμεσολάβηση η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Συγχαίρω για την πρωτοβουλία των μεγάλων Επιμελητηρίων της χώρας.  Άλλωστε ήταν και ένας προσωπικός μου στόχος, από την πρώτη στιγμή της εκλογής μου στο Επιμελητήριο της Λάρισας επικοινώνησα με τον κ. Χατζηθεοδοσίου Γιάννη και συζήτησα μαζί του για την προοπτική μιας τέτοιας διοργάνωσης.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο βήμα για την ενδυνάμωση του κλάδου μας. Θα πρέπει όλοι μας να αγκαλιάσουμε αυτήν την πρωτοβουλία , να ενωθούμε και να διεκδικήσουμε με μία δυνατή φωνή τις λύσεις των προβλημάτων της διαμεσολάβησης .

 1. Η πραγματοποίησή της  θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Η μεγάλη εκπροσώπηση, που μαθαίνω ότι θα έχει η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας , είναι η ευκαιρία μας που πρέπει να εκμεταλλευτούμε για ένα καλύτερο μέλλον στον τόσο ταλαιπωρημένο κλάδο της διαμεσολάβησης. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι μας είμαστε εκλεγμένα μέλη Επιμελητηρίων που έχουν δύναμη, άρα το μόνο που χρειάζεται είναι να ευθυγραμμιστούμε για το κοινό καλό και να ευχηθούμε η Συνδιάσκεψη να βγάλει αποφάσεις που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Κουσουρνάς Στάθης:»Ενισχύει την εξωστρέφεια του κλάδου η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

‘’Η πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση της Εθνικής Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών είναι εξαιρετική και μπορεί να αποτελέσει την αρχή για έναν ουσιαστικό διάλογο, πάνω στα προβλήματα και τις προκλήσεις του κλάδου της ασφάλισης. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουν να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας και να γίνει επεξεργασία προτάσεων για τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Είναι σίγουρο ότι θα ενισχύσει την εξωστρέφεια του κλάδου και μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός πολυπόθητου lobby,το οποίο θα μπορεί να επηρεάζει θετικά τους κρατικούς φορείς και τις ρυθμιστικές αρχές, προωθώντας κοινά αποδεκτές λύσεις.’’

Μαρκουλιδάκης Κωνσταντίνος:»Θα αλλάξει την «εικόνα» του κλάδου η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 

Aν κάποιος το 2001 που πρωτοεκλέχθηκα στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά μου έλεγε ότι θα φθάναμε κάποια στιγμή να είμαστε 95 εκλεγμένοι αφαλιστές στα Επιμελητήρια και θα γίνει Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μαζί με όλα τα σωματεία μάλλον θα τον θεωρούσα αιθεροβάμονα. Η διαδρομή όλων αυτών των χρόνων  απέδειξε ότι είναι στο χέρι μας να κατοχυρώσουμε και να επιβάλλουμε τον αναντικατάστατο ρόλο μας στην ιδιωτική ασφάλιση, να δώσουμε το στίγμα της διαμεσολάβησης στο σήμερα και το αύριο της δουλειάς μας.

Επιμελητηριακοί και συνδικαλιστές, ο καθένας από τη δική του πλευρά,  και τον δικό του τρόπο αλλά και με συνέργειες και συντονισμό μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα της διαμεσολάβησης που συνήθως δημιουργούν άλλοι για εμάς.

Αυτό που έχουμε όλοι ανάγκη σεβόμενοι ο ένας την αυτονομία του άλλου να αναδείξουμε και να συντονίσουμε τις ενέργειες όλων για το καλό του κλάδου.

Κόκκοβας Απόστολος: «Μια πρώτη αρχή η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη

1.Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο θετικό βήμα το οποίο γίνεται πρώτη φορά.

2.Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Επειδή είναι η πρώτη φορά που συντονισμένα από όλα τα επιμελητήρια της χώρας θα ξεκινήσει κάτι, νομίζω ότι θα γίνει μια πρώτη αρχή.

3.Η πραγματοποίησή της  θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Πιστεύω πως ναι , βέβαια θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της 1ης μας συνάντησης. Θα πρέπει να πάμε από τη θεωρία στην πράξη.

Λουλάς Κωνσταντίνος: Νέα σχέση Επιμελητηρίων -Διαμεσολάβησης  δημιουργεί με την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη

Από το 1993 που εκλέγομαι στο Επιμελητήριο, ποτέ δεν είχαμε άποψη η πληροφόρηση για ασφαλιστικά θέματα. Έχω συμμετάσχει  σε συναντήσεις για Συνδυασμένες μεταφορές, για Νησιωτικότητα κλπ. αλλά πρώτη φόρα σε κάτι που αφορά άμεσα το επάγγελμα μου.

Ελπίζω αυτό να είναι η αρχή για τη δημιουργία ενός Επιμελητηριακού Δικτύου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που θα εκφράζει και θα διαμορφώνει τη γνώμη των Επιμελητηρίων σε ασφαλιστικά θέματα, και αντίστροφα, θα ενημερώνει τους διαμεσολαβητές μέλη των Επιμελητηρίων μας για τα θέματα και τις εξελίξεις του κλάδου.

Από εμάς εξαρτάται να μην μείνουμε σε αυτή την πρώτη συνάντηση αλλά να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, και τότε ναι, μια νέα εποχή μπορεί να ξεκινήσει για τον ασφαλιστικό κλάδο.

Κοσσυβάκης Δημήτρης: Πιο ισχυρή προάσπιση του κλάδου φέρνει η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη

Ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία. Η απώτερη συμβολή της θα είναι σίγουρα προς την κατεύθυνση της προάσπισης των συμφερόντων των διαμεσολαβητών. Εκτιμούμε ότι η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Μπακαλίδης Δημήτρης: «Μόνο θετικά μπορεί να αποτιμηθεί μια τέτοια προσπάθεια και πρωτοβουλία»

 

Μπέκας Σπυρίδων:»Πρωτόγνωρη θετική εξέλιξη η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Αναγκαία. Είναι μια πρωτοβουλία που μόνο άνθρωποι που βρίσκονται στοΝ χώρο των ασφαλειών θα μπορούσαν να διοργανώσουν .

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Σημαντική. Κατά την άποψή μου μόνο και μόνο που θα βρεθούμε επαγγελματίες του χώρου σε μία συνδιάσκεψη και θα ανταλλάξουμε απόψεις και θέσεις , θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον χώρο.

 1. Η πραγματοποίησή της  θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

Απαντάω μονολεκτικά  ΝΑΙ !!!

Κωνσταντινίδη Αγγελική : «Να γίνει θεσμός η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Η πρώτη συνδιάσκεψη είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός, θα συντελέσει στην προώθηση λύσεων, θα δυναμώσει τον κλάδο και θα παροτρύνει τους διαμεσολαβητές να στηρίζουν  ανάλογες πρωτοβουλίες. Είναι μια νέα εποχή για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τέτοιες πρωτοβουλίες, που πρέπει να γίνουν θεσμός, θα δυναμώσουν την παρουσία του κλάδου και θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση λύσεων σε όσα απασχολούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

 1. Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Ήρθε η ώρα  για την σύμπραξη όλων των υπεύθυνων φορέων και των στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, να αναδείξουν  τον ρόλο και των αναγκαιότητα της ιδιωτικής ασφάλισης. Οι ασκούντες πολιτική, οφείλουν  να αλλάξουν στάση και συμπεριφορά και δώσουν την βαρύτητα που αρμόζει στην ιδιωτική ασφάλιση.

Έφη Κώνστα: «Η σημαντικότερη κίνηση συσπείρωσης της διαμεσολάβησης η 1η Συνδιάσκεψη»

Αξίζουν συγχαρητήρια στους εμπνευστές  της  1ης Συνδιάσκεψης Ασφαλιστικών  Διαμεσολαβητών  και την καλωσορίζω με ενδιαφέρον αναφέρει η κυρία Έφη Κώνστα πρόεδρος του τμήματος υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε.

Επισημαίνει ότι, «είναι  ίσως η σημαντικότερη και επιβεβλημένη κίνηση για να συσπειρωθούν όλες οι  δυνάμεις των διαμεσολαβητών όπου μέσα από συντονισμένες δράσεις και συλλογικότητα μόνο οφέλη θα προκύψουν».

Ακόμα τονίζει ότι «η  πρωτοβουλία αυτή με την συνεργασία  Επιμελητηρίων και των Σωματείων της κάθε περιοχής θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια την προβολή της ιδιωτικής ασφάλισης και την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης».  Επιπρόσθετα, επισημαίνει ότι  «σήμερα, που οι εξελίξεις μας προσπερνούν , έχουμε την ανάγκη για κοινές διεκδικήσεις και φωτεινούς συνοδοιπόρους στον κλάδο μας».

Σιάντσης Παντελής: «Απαρχή σημαντικών αποφάσεων η 1η Συνδιάσκεψη»

Την ιδιαίτερη σημασία της 1η Εθνικής Συνδιάσκεψης αναδεικνύει  ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς κ. Παντελής Σιάντσης που ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής εκτιμά ότι  θα αποτελέσει την αρχή για μια νέα εποχή του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό δηλώνει τα εξής:

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Εξαιρετική και πολύ σημαντική.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ: Θεωρώ ότι θα αποτελέσει την απαρχή σημαντικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο από την πλευρά των διαμεσολαβητών.

 1. Η πραγματοποίησή της  θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Σαφώς νομίζω πως θα είναι η αρχή της δημιουργίας ενός οργανισμού ο οποίος θα αποτελέσει την φωνή και την έκφραση του κόσμου της  ασφαλιστικής  διαμεσολάβησης.

Νίκος Παναγιωτάκης: Επίτευγμα του κλάδου η 1η Συνδιάσκεψη

Τη συμβολή της Συνδιάσκεψης στην συλλογικότητα του κλάδου αναδεικνύει ο κ. Νίκος Παναγιωτάκης εκλεγμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στο ΕΕΑ και τονίζει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα παίξει σημαντικό ρόλο στο μέλλον και τα επόμενα βήματα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Ειδικότερα αναφέρει :

1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Εκλεγμένων στα Επιμελητήρια της χώρας.

ΑΠ: Είναι μεγάλο επίτευγμα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση η πρωτοβουλία του ΕΕΑ για την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη. Είναι θετική για την ισχυροποίηση του κλάδου μας και θα συντελέσει στην προώθηση λύσεων και διεκδικήσεων από κοινού για τους διαμεσολαβητές.

2. Ποια εκτιμάτε ότι θα είναι η απώτερη συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;
ΑΠ: Εκτιμώ ότι θα αναδείξει τα σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο μας και το έργο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Γνώμη μου είναι ότι η συνδιάσκεψη πρέπει να γίνει θεσμός.

3. Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτήσει νέα εποχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση;

ΑΠ: Ναι σηματοδοτεί τη συσπείρωση, ενδυνάμωση και εξέλιξη του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

 

Σκιτζής Δημήτρης: «Η 1η Συνδιάσκεψη θα δώσει ώθηση στα Σωματεία»

Καλή πρωτοβουλία που θα συντελέσει και στην αποτίμηση των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και στην γνωριμία των Σωματείων ανά τη χώρα χαρακτηρίζει την 1η Συνδιάσκεψη ο  πρόεδρος του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Χανίων κ. Δημήτρης Σκιτζής.  Στο πλαίσιο αυτό μας αναφέρει τα εξής:

 

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη.

Θεωρώ ότι είναι μία πολύ καλή ιδέα μίας πρώτης αποτίμησης των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο σε πανελλαδικό επίπεδο, με σκοπό να υπάρξει από κοινού αντιμετώπιση και συντονισμός. Πολύ περισσότερο αν συνάδελφοι που εκφράζουν επιφυλάξεις για την εκπροσώπησή μας από τα κλαδικά όργανα, τις εκφράσουν ανοιχτά για να συζητηθούν.

 1. Τα Σωματεία πώς θα αξιοποιήσουν τη Συνδιάσκεψη για να αναδείξουν περαιτέρω τον ρόλο τους.

Η γνωριμία με τα προεδρεία άλλων σωματείων θα βοηθήσει σε μία ελάχιστη συνεννόηση και επίσης πιστεύω ότι η συνάντηση θα δώσει ώθηση στα περιφερειακά σωματεία να ενταχθούν στην κλαδική Ομοσπονδία

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα η συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

Εκτιμώ ότι θα είναι πολύ σημαντική, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που τα προβλήματα θα τεθούν επί τάπητος με αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα, τόσο από τα Επιμελητήρια όσο και από τα σωματεία. Πιστεύω πως θα γίνει προσπάθεια για από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων και θα είναι ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους οι άνθρωποι που πολεμούν για το κοινό καλό του κλάδου. 

 

Ιωάννου Αλέξανδρος: «Επίτευγμα & εφαλτήριο για διεκδικήσεις η 1η Συνδιάσκεψη»

Επίτευγμα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση χαρακτηρίζει την 1η Συνδιάσκεψη ο πρόεδρος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν. Ιωαννίνων κύριος Αλέξανδρος Ιωάννου. Θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της προβολής θα δώσει μαχητικότητα και θα συμβάλλει σε καλύτερες διεκδικήσεις.

Ειδικότερα εκτιμά τα εξής:

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη.

ΑΠ:  Αποτελεί επίτευγμα για τον κλάδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη. Κοινός στόχος όλων όσων εκπροσωπούμε τους συλλόγους της επαρχίας  θα πρέπει να είναι η ενδυνάμωση προβολής των θέσεων μας για την ιδιωτική ασφάλιση και την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

 1. Τα Σωματεία πώς θα αξιοποιήσουν τη Συνδιάσκεψη για να αναδείξουν περαιτέρω τον ρόλο τους.

ΑΠ: Έχουμε καθήκον να αναδείξουμε το έργο που καθημερινά παράγουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές παρά  τα προβλήματα που πνίγουν τον κλάδο μας .  Η συνδιάσκεψη θα αποτελέσει ακόμη ένα βήμα  για μια μαχητική εκπροσώπηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στις προκλήσεις και αλλαγές που μας επιφυλάσσει το μέλλον.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα η συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

ΑΠ:Η κοινή εκπροσώπηση ήταν ένα πρόβλημα που ταλάνιζε τον κλάδο μας επί σειρά ετών . Η αρχή έγινε με την Ε.Α.Δ.Ε. που ήταν πολύ σημαντικό βήμα . Σήμερα με τον διαχωρισμό σε 2 κατηγορίες μόνο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ,έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο.

Χατζηπέτρος Πάρις: «Η 1η Συνδιάσκεψη θα ενισχύσει τις διεκδικήσεις των διαμεσολαβούντων»

Ως θετική και χρήσιμη για τον κλάδο, αναφέρει ο κ. Πάρις Χατζηπέτρος, ότι χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία της 1ης Συνδιάσκεψης ο Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Δωδεκανήσου  στον οποίο είναι πρόεδρος.  Εστιάζει στην συλλογικότητα που θα αποδώσει στον κλάδο. Ειδικότερα απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα αναφέρει τα εξής:

 1. Πώς βρίσκετε την πρωτοβουλία για να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη.

Απ: Η πρωτοβουλία χαρακτηρίζεται απο το σύλλογο μας «ΙΣΧΥΣ» ως πολύ θετική και χρήσιμη για την αξιοποίηση και ομοιογενοποίηση των διεκδικήσεων όλων των διαμεσολαβούντων.

 1. Τα Σωματεία πώς θα αξιοποιήσουν τη Συνδιάσκεψη για να αναδείξουν περαιτέρω τον ρόλο τους.

Απ.: Θα πρέπει τα πορίσματα της συνδιάσκεψης να γνωστοποιηθούν στα πρωτοβάθμια όργανα (Δ.Σ. και γεν.

συνελεύσεις) και να γίνει συντονισμός των δράσεων.

 1. Ποια εκτιμάτε ότι θα η συμβολή της Συνδιάσκεψης στον κλάδο;

Απ: Αυτό θα αποτιμηθεί μετά το πέρας της συνδιάσκεψης, με την εξασφάλιση ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου με συμμετοχή από όλους τους συμμετέχοντες.

Καραμπέτσου Δέσποινα: «Η 1η Συνδιάσκεψη θα δυναμώσει τη φωνή του κλάδου»

«Είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και θα προσφέρει στον κλάδο μας», αναφέρει η εκλεγμένη στο Επιμελητήριο Ευβοίας και πρόεδρος του Σωματείου του νομού κυρία Δέσποινα Καραμπέτσου.

 

 

«Επικροτώ» , συνεχίζει , «την κίνηση αυτή και εκτιμώ ότι θα ενώσει τις διάσπαρτες τοπικές φωνές του κλάδου, να δυναμώσουν. Θα δώσει ευκαιρία στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση να αναδείξει και τα πολύ σημαντικά θέματα της κάθε περιοχής που μπορεί να είναι διαφορετικά από τα γενικά.Εκτιμώ ότι θα πρέπει η πρωτοβουλία να αποκτήσει θεσμική μορφή, να συνεχιστεί και να συντελέσει στην περαιτέρω άνοδο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης».

Σισμανίδης Κώστας: «Θα συντελέσει στην κλαδική πρόοδο η 1η Συνδιάσκεψη»

«Η 1η Συνδιάσκεψη είναι ένα σημαντικό γεγονός το οποίο πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή, καθώς ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης έχει προχωρήσει αρκετά, έχει εξελιχθεί και πλέον, με νέες πρωτοβουλίες δράσεις και ενέργειες όπως τη Συνδιάσκεψη μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερη θέση». Αυτό τονίζει ο Γ.Γ.του Επιμελητηρίου Ημαθίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κ. Κώστας Σισμανίδης ο οποίος πιστεύει πώς «η Συνδιάσκεψη θα συντελέσει στην προώθηση λύσεων, στη γενική ανάδειξη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης θα  δυναμώσει την παρουσία του κλάδου, και θα συμβάλλει στην ενιαία αντιμετώπιση όσων σήμερα απασχολούν τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές». Στο πλαίσιο αυτό παροτρύνει όλους τους διαμεσολαβητές να στηρίξουν την πρωτοβουλία και πιστεύει ότι μετά την 1η Συνδιάσκεψη, θα σηματοδοτηθεί μια νέα εποχή για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Μέξας Στέφανος: «Απαραίτητη η 1η Συνδιασκέψη με θετικές επιδράσεις στο επάγγελμα»

Ως απαραίτητη εξέλιξη που θα συμβάλλει στο  μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, χαρακτηρίζει την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη ο εκλεγμένος στο Επιμελητήριο Κέρκυρας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής κ. Στέφανος Μέξας. Είναι μια πρωτοβουλία, τονίζει, που θα ενισχύσει τη συλλογικότητα του κλάδου, και να συντελέσει στην καλύτερη ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την εξέλιξη του επαγγέλματος.

Ακόμη, προσδιορίζει ότι η 1η Συνδιάσκεψη θέτει βάσεις για την περαιτέρω ανάδειξη του επαγγέλματος, δημιουργεί προϋποθέσεις για την καλύτερη συσπείρωση των επαγγελματιών και ενδυναμώνει και τους επαγγελματίες και την εκπροσώπηση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Τζήκα Καλλιόπη (Γ.Γραμματέας του Επιμελητηρίου Λάρισας): «Μια μεγάλη πρωτοβουλία με σημαντικά οφέλη η 1η Εθνική Συνδιάσκεψη»

«Επικροτώ την πρωτοβουλία για την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, και με μεγάλο ενδιαφέρον θα συμμετάσχω στις εργασίες της, αναφέρει  η κυρία Καλλιόπη Τζήκα Γενική Γραμματέας του Επιμελητηρίου Λάρισας και Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΕΔΕΓΕ.

Κατά την εκτίμησή της, από την πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία θα προκύψουν οφέλη για τον κλάδο και τη συνολική του πρόοδο. Καταγράφει επίσης το σημαντικό γεγονός του πανελλαδικού συντονισμού των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, και την αξία που έχει αυτή η εξέλιξη για τη συλλογικότητα, τις κοινές διεκδικήσεις, και την ενίσχυση της παρουσίας του. Εστιάζει το ενδιαφέρον της στη συνέχεια και το άμεσο μέλλον του κλάδου μετά από την 1η Συνδιάσκεψη εκτιμώντας ότι θα σηματοδοτηθεί μια νέα μεγάλη αρχή για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Βίνα (Ευγενία) Φλογέρα: «Πώς υποδέχονται οι εκλεγμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη του κλάδου τους»

Ενθουσιασμός περιβάλλει την 1η Εθνική Συνδιάσκεψη Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που θα γίνει στις 18 Μαΐου. Το ενδιαφέρον είναι  μεγάλο και εστιάζει στα επόμενα μεγαλύτερα βήματα που θα ακολουθήσουν την εκδήλωση βάσει των όσων προκύψουν από τις εργασίες της.

Οι ανά τη χώρα εκλεγμένοι εκπρόσωποι του κλάδου στα επιμελητήρια και οι εκπρόσωποι των Σωματείων αναγνωρίζουν τη συμβολή της πρωτοβουλίας που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ενεργειών για το μέλλον του κλάδου.

Η πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας Βίνα Φλογέρα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το insurance-eea συνομίλησε με την ασφαλιστική διαμεσολαβήτρια κυρία Ευγενία (Βίνα) Φλογέρα η οποία είναι ενεργή επαγγελματίας και Πρόεδρος του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας.

Όπως μας είπε συγχαίρει τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας η οποία θα δείξει τη μεγάλη εικόνα του κλάδου στην ελληνική επικράτεια. Εκτιμά ακόμα,  ότι θα συμβάλλει στη γενικότερη ενεργοποίηση των δυνάμεων του κλάδου και θα ενισχύσει τις ήδη δυναμικές δράσεις των Σωματείων και των Επιμελητηρίων για τον κλάδο. Τονίζει επίσης, ότι κάθε ενέργεια που ενισχύει τη συλλογικότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης συντελεί στην περαιτέρω ανάδειξή της στην κοινωνία και την οικονομία.