Μέχρι 30.09 η συμμετοχή στην πρωτοβουλία ΕΕΑ για να συμπληρώσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ώρες που τους «λείπουν» έως και το 2018 στην επανεκπαίδευση-επαναπιστοποίηση γνώσεων

Μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής που έχει «υπολειπόμενες ώρες» έως και το 2018 στην υποχρέωση εκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης να υποβάλλει το αίτημά του και να ενταχθεί στην πρωτοβουλία του ΕΕΑ. Η πρωτοβουλία αφορά τη στήριξη όσων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες από το θεσμικό πλαίσιο ώρες και προβλέπει την παροχή – σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους φορείς-προγραμμάτων επανεκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης τα οποία μπορούν κατά περίπτωση να παρακολουθήσουν όσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τα χρειάζονται και έχουν «υπολειπόμενες ώρες.

Γι΄αυτό και ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να εκδηλώσει πατώντας εδώ την πρόθεσή του για συμμετοχή και να συμπληρώσει τις ώρες που του λείπουν.

Το ΕΕΑ αναγνωρίζει την συμβολή της εκπαίδευσης-επαναπιστοποίησης στην εξέλιξη του κλάδου και τη σημασία που έχει για τον κάθε επαγγελματία. Ομοίως αναγνωρίζει το ότι κάποιοι λόγω συγκεκριμένων λόγων, δε μπόρεσαν να ανταποκριθούν και να παρακολουθήσουν τις ώρες που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Γι΄ αυτές τις περιπτώσεις, θεωρεί σημαντικό να παράσχει βοήθεια ώστε κανείς επαγγελματίας, να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα και να μη δημιουργηθεί εμπόδιο στην ομαλή συνέχιση της εργασίας του.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΦΕΚ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ