Μετά την παρέμβαση του Ε.Ε.Α. στη Βουλή, βελτιώνεται ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας

Με ικανοποίηση το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών βλέπει ότι μετά και την τοποθέτηση στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής του Προέδρου κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, η κυβέρνηση υιοθετεί πολλές από αυτές.

Μία σημαντική αλλαγή στην οποία προχωρά το οικονομικό επιτελείο, μετά και την κατάθεση σχετικού αιτήματος από το Ε.Ε.Α., είναι η αύξηση του ακατάσχετου ορίου του εισοδήματος του πτωχευμένου οφειλέτη από τα 540 ευρώ που αρχικά προβλεπόταν, στα 1250 ευρώ.

Επίσης έγινε δεκτό το αίτημά του Επιμελητηρίου για την ξεκάθαρη πρόβλεψη για την μη φορολόγηση των ποσών που ο πτωχευμένος θα καταβάλει έναντι του πτωχευτικού χρέους, από μελλοντικά εισοδήματα, όπως επίσης και το αίτημά μας όπως και το ποσό αυτό να είναι ποσό μετά φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Σημαντικό είναι επίσης ότι υιοθετήθηκε η πρόταση του Ε.Ε.Α. για απόλυτη διευκρίνηση των οφειλών από δόλο, για τις οποίες δεν απαλλάσσεται ο πτωχός, όπως και η απαλλαγή των μελών της διοίκησης της κεφαλαιουχικής εταιρείας για οφειλές μεγαλύτερου διαστήματος των 1+2 ετών, με αύξηση του διαστήματος στα 2+3 χρόνια.

Για να επέλθουν αυτές οι βελτιώσεις χρειάστηκε και η συνεχής επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων του Προέδρου του Ε.Ε.Α. με ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, προκειμένου να ενημερωθούν με κάθε λεπτομέρεια για την εικόνα της αγοράς και την στήριξη που πρέπει να έχουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Το γεγονός ότι εισακούγονται οι θέσεις του Ε.Ε.Α. αποδεικνύει περίτρανα και την παρεμβατικότητα του Επιμελητηρίου αλλά και τη χρησιμότητα του Επιμελητηριακού θεσμού.

«Αγκάθι» παραμένει το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας για επιχειρηματίες που στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους, πήραν κάποιο δάνειο υποθηκεύοντας το σπίτι τους. Γνωρίζουμε καλά ότι οι Θεσμοί αντιδρούν έντονα σε οποιαδήποτε διευκόλυνση προς τους δανειολήπτες, όμως η κυβέρνηση οφείλει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για ένα θέμα που είναι κυρίως κοινωνικό. Επίσης συνεχίζεται η προσπάθεια του Ε.Ε.Α. και για περαιτέρω βελτιώσεις, όπως για την ταχύτερη απονομή απαλλαγής, ειδικά για όσους έχουν πτωχεύσει πρακτικά από την περίοδο της πρώτης οικονομικής κρίσης του 2010, αλλά και για την ενίσχυση των Επιμελητηρίων με τους απαραίτητους πόρους για την δωρεάν παροχή των Υπηρεσιών Έγκαιρης Προειδοποίησης προς τα μέλη τους, όπως προβλέπει ο νέος Νόμος.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών ξεκαθαρίζει ότι τάσσεται υπέρ ενός νέου Πτωχευτικού Κώδικα, κάτι που φαίνεται και από τις προτάσεις που έχει υποβάλει από το 2013. Αρκεί όμως να έχει ως στόχο την προστασία και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που χωρίς κανένα δόλο έφτασαν ένα βήμα πριν από την πτώχευση. Αποτελεί άμεση προτεραιότητα για το επιχειρείν, την οικονομία μας και την απασχόληση να υπάρξει μία πραγματική 2η Ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έπεσαν έξω χωρίς δόλο, ώστε η αλλαγή της υφιστάμενης νομοθεσίας να έχει αναπτυξιακό πρόσημο.