Μήνυμα προέδρου ΟΕΦΕ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις