«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Οριστικός κατάλογος κατάταξης

Βαθμολογική κατάταξη - Απορριφθέντα - Ενταγμένα