Ο κύβος ερρίφθη- Πάει για ΦΕΚ η απελευθέρωση των αναλήψεων

Έγινε η άρση των capital controls εσωτερικού- Η άρση και για τις μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό είναι το μεγάλο στοίχημα

Ένα βήμα πριν από την πλήρη άρση των ελέγχων στις κινήσεις κεφαλαίων, βρίσκεται, πλέον, η Ελλάδα, καθώς εστάλη για ΦΕΚ η Απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία καταργούνται οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών εντός Ελλάδας και διευκολύνονται περαιτέρω οι κινήσεις κεφαλαίων προς το εξωτερικό. 

Συγκεκριμένα, με την απόφαση καταργούνται πλέον πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls. Ειδικότερα  : 

  • Επιτρέπονται πλέον από 1η Οκτωβρίου χωρίς περιορισμό οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στην Ελλάδα.
  • Επιτρέπονται από 1η Οκτωβρίου οι κάθε μορφής αναλήψεις μετρητών από τα ιδρύματα στο εξωτερικό έως του ποσού των 5.000 ευρώ.
  • Αυξάνεται με την δημοσίευση της απόφασης το ποσό μεταφοράς ευρώ ή ξένου νομίσματος στο εξωτερικό από 3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή/ και σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. 
  • Διευκολύνονται με την δημοσίευση της απόφασης και θα διεκπεραιώνονται απευθείας  από το δίκτυο των υποκαταστημάτων  οι συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, μέσω της αύξησης του ποσού που μπορούν να στείλουν στο εξωτερικό, από 40.000 ευρώ σε 100.000 ευρώ, για κάθε συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα.
  • Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτερικό χρηματικών ποσών που αποτελούν κέρδη και μερίσματα προερχόμενα από κεφάλαια εξωτερικού, που επενδύονται στην  Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόφασης, έως ποσοστού 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι Αρχές στοχεύουν στην πλήρη άρση των περιορισμών το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική σταθερότητα.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική απόφαση θα πρέπει να αναμένεται έως τις αρχές του 2019.