Οι αλλαγές του συντελεστή Φ.Π.Α. στα κρέατα

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τις κλάσεις που υπάγονται πλέον στο μειωμένο ΦΠΑ και αφορούν τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων

Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ των κρεάτων φέρνει η νέα διάταξη του νόμου 4336/2015 που τροποποιεί  την παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ και αναφέρεται στα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων.

 

Στο σχέδιο νόμου η διάταξη που είχε προταθεί είχε ως εξής:

 

1.α Η παράγραφος 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κρέατα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα ή επεξεργασμένα, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή ή αιγοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Εξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς και τα προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ 0201, 0202, 0203, 0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208). ».

 

H αιτιολογική έκθεση ανέφερε τα εξής :

"1. α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προκειμένου να συμπεριλάβει και τα βοειδή στα είδη κρεάτων, που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή. Η τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιμετώπισης των βοειδών με τα λοιπά είδη κρέατος που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή και απλοποίησης των διατάξεων προκειμένου να είναι αποτελεσματικότερη η εφαρμογή αυτών."

 

Η διάταξη που τελικά ψηφίστηκε στον νόμο 4336/2015 όμως, είναι η ακόλουθη :

 

"Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210).

Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ΕΧ 1603)."

 

Ουσιαστικά σε ότι αφορά τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων (εκτός από  τα παρασκευάσματα κρεάτων) επανέρχεται το καθεστώς που ίσχυε και πριν τις αλλαγές του νόμου  4334/2015.

 

Στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και με την επιφύλαξη της σχετικής ερμηνευτικής της Γ.Γ.Δ.Ε., υπάγονται πλέον από την ισχύ του νόμου 4336/2015* και τα ακόλουθα :

 

– Τεμάχια κοτόπουλου παναρισμένα, ψημένα ή προψημένα ή αλλιώς επεξεργασμένα (Δ.Κ. 1602)

– Κρέας από μοσχάρι, σε οποιαδήποτε μορφή: (Δ.Κ. 0202, 0203)

– Κρέας από: άλογο, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες, περιστέρια και λοιπά πτηνά, φάλαινες, φώκιες, τάρανδο, κυνηγιού (πλην κουνελιού), βατράχου, ερπετών κλπ., σε οποιαδήποτε μορφή, βρώσιμα (Δ.Κ.0207, 0208):

 

* η Ισχύς των διατάξεων του νόμου που δεν ορίζονται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα, αρχίζει από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β' του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015.

 

Συνεπώς και οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας με τον ESM, η οποία αναμένεται εντός της εβδομάδας μετά και το αποτέλεσμα των  ψηφοφοριών στα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια τα οποία με την σειρά τους θα επικυρώσουν την συμφωνία.

 

Σε κάθε περίπτωση αναμένονται σχετικές οδηγίες από το υπ. Οικονομικών.

 

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τις κλάσεις που υπάγονται πλέον στο μειωμένο ΦΠΑ και αφορούν τα κρέατα και τα παραπροϊόντα σφαγείων.

 

Πηγή: taxheaven.gr