Πανελλαδικές-ΕΠΑΛ:Απαιτητικά τα θέματα στη Μεταφορά Φορτίων-Απαντήσεις

Σχολιασμός από την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Για αρκετά διαβασμένους μαθητές και αρκετά απαιτητικά ήταν τα θέματα στο μάθημα "Μεταφορά Φορτίων", στα οποία διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως σχολιάζει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ΟΕΦΕ: 

"Το θέμα Α, όπως κάθε χρονιά, ήταν αρκετά βατό με ερωτήσεις Σωστού – Λάθους και αντιστοίχηση, τα οποία εύκολα μπορούσε ο μαθητής να απαντήσει. Τα θέματα Β και Γ ήταν ερωτήσεις που αμέσως εντοπίζονται στο βιβλίο και μπορούν να απαντηθούν χωρίς να υπάρξει κάποια δυσκολία.

Το θέμα Δ ήταν κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη χρονιά. Η ερώτηση Δ1 ήταν κρίσεως και έβαζε σε διαδικασία το μαθητή να ανατρέξει σε διαφορετικές παραγράφους του κεφαλαίου 27 προκειμένου να καταλήξει σε μια τεκμηριωμένη απάντηση. Το ερώτημα Δ2 φέτος για πρώτη χρονιά ήταν άσκηση, η οποία μπορούσε να λυθεί σύμφωνα με τα παραδείγματα του βιβλίου εφόσον ο μαθητής είχε κατανοήσει πλήρως το ερώτημα που του έθεταν, ώστε με τις κατάλληλες πράξεις και χρησιμοποίηση τύπων να καταλήξει στην απάντηση. Να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός της θερμοκρασίας και του όγκο που ζητούσε το ερώτημα αυτό είχαν αρκετά απαιτητικά και δύσκολα νούμερα για την υλοποίηση των πράξεων".

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ