Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016

έως 31-1-2018 για...

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοίνωσε την παράταση, έως 31-1-2018, της προθεσμίας καταβολής εισφορών 
– του έτους 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 
– του Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ 
– του Β΄εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών).
Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας).