Παράταση στην προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α

Με την ΠΟΛ.1109/17.5.2013 δόθηκε παράταση στην προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012

Με την ΠΟΛ.1109/17.5.2013 δόθηκε παράταση στην προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012.
Ειδικότερα το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει στην ΠΟΛ:

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2012, που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 20η Μαΐου 2013, μέχρι και την 10η Ιουνίου 2013.

2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 4η Ιουνίου 2013.