Πιο αισιόδοξα τα στελέχη των ελληνικών εταιρειών το 2018

τόσο για το μέλλον της οικονομίας, όσο και της επιχείρησης τους

Πιο αισιόδοξα τόσο για το μέλλον της οικονομίας, όσο και της επιχείρησης τους, εμφανίζονται τα ανώτερα διοικητικά στελέχη των ελληνικών εταιρειών από τις αρχές του 2018. Το 1ο τρίμηνο του νέου έτους καταγράφηκε νέα άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs, αποτυπώνοντας την αισιοδοξία των στελεχών για τη μελλοντική πορεία της Ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από τη μακροχρόνια κρίση.
Συγκεκριμένα, ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) διαμορφώθηκε το 1ο τρίμηνο του 2018 στις 160 μονάδες. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 154 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε νέα άνοδο στις 166 μονάδες έναντι 160 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.
Σύμφωνα με την έρευνα, το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αυξήθηκε σε 33% έναντι 30% του προηγούμενου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε, μειώθηκε σε 14% έναντι 18% το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι σε ποσοστό 54% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας είναι βελτιωμένη συγκρινόμενη με 1 έτος πριν.
Στο μεταξύ, ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος μετά παρουσίασε νέα άνοδο στις 197 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε σε 38%, ενώ για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 54%. 
Ανά κλάδο
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 179 μονάδες έναντι 166 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν ανήλθε σε 32%, ποσοστό που αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 40% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε αύξηση στις 184 μονάδες έναντι 173 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 56% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. 
Ανά εταιρεία
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών σημείωσε σημαντική άνοδο και ανήλθε στις 132 μονάδες έναντι 117 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε σε 58%, ποσοστό που αυξάνεται σε 71% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 65% για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 153 μονάδες έναντι 148 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που αναμένει βελτίωση στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 62% έναντι 56% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 74% και οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε ποσοστό 66%. 
Σε πτώση οι επενδύσεις
Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε πτώση στις 125 μονάδες έναντι 130 το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 30%, ποσοστό που αυξάνεται σε 49% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 146 μονάδες έναντι 144 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 37%, ποσοστό που αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων πολύ μεγάλου μεγέθους. 
Απασχόληση
Επίσης, ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε αύξηση στις 123 μονάδες έναντι 113 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν ανήλθε σε 50%, ποσοστό το οποίο στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυξημένο σε 53%. Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε και αυτός άνοδο και διαμορφώθηκε στις 151 μονάδες έναντι 143 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά παρουσίασε άνοδο σε 42% έναντι 38% στο προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό που αυξάνεται σε 46% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Να σημειωθεί ότι η τριμηνιαία έρευνα διεξάγεται σε δείγμα 3.020 διευθυνόντων συμβούλων/γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.
 
 
Πηγή: www.sepe.gr