ΠΟΚΚ:Επιβάλλεται η «γραπτή διαδικασία»στην απόψυξη πρώτων υλών κρέατος

«Η χρήση αποψυγμένων πρώτων υλών (κρεάτων) για την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος σε παρασκευαστήρια παρακείμενου χώρου κρεοπωλείου δεν απαγορεύεται από την..

«Η χρήση αποψυγμένων πρώτων υλών (κρεάτων) για την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος σε παρασκευαστήρια παρακείμενου χώρου κρεοπωλείου δεν απαγορεύεται από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Ωστόσο πρέπει να υπάρχει γραπτή διαδικασία για την απόψυξη των πρώτων υλών και σχετική τεκμηρίωση». Αυτή είναι μια από τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με θέμα τα παρασκευαστήρια καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων, που έλαβε χώρα την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, στα γραφεία της Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΠΟΚΚ , του ΕΦΕΤ και του Τμήματος Σφαγείων και λοιπών εγκαταστάσεων, κρέατος και προϊόντων κρέατος.

Το έγγραφο με όσα συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εστάλη στις 30 Ιουλίου 2015 στις Περιφέρειες της Χώρας, στις Δ/νσεις Κτηνιατρικής, στις Περιφερειακές Ενότητες Χώρας, στα Τμήματα Κτηνιατρικής και κοινοποιήθηκε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Kαταστηματαρχών Κρεοπωλών και στον ΕΦΕΤ.

Η θέση της ΠΟΚΚ

Ο επιστημονικός συνεργάτης της ΠΟΚΚ, κ. Παναγιώτης Κατοίκος, ο οποίος είναι Κτηνίατρος και εκδότης της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας αναφέρει τα εξής:

«Σε συνέχεια των υποδείξεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που υπάρχουν στο έγγραφο 2413-85221/30-7-15 της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΠΕΝ θα θέλαμε να σχολιάσουμε τα εξής:

Η απόψυξη πρώτων υλών κρέατος και παραπροϊόντων επιτρέπεται στο κρεοπωλείο για την παραγωγή παρασκευασμάτων.  Επειδή όμως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην χρήση και την προέλευση αυτών των πρώτων υλών, οι εκλεκτικές αρχές επιβάλουν:

Την ύπαρξη γραπτής διαδικασίας στην οποία το κρεοπωλείο θα περιγράφει τον τρόπο που αποψύχει τις πρώτες του ύλες.  Είναι αυτονόητο,  ότι αυτός ο τρόπος πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να μην υπάρχει παρέκκλιση από την εφαρμογή του.  Η γραπτή διαδικασία πρέπει να ορίζει σαφώς λεπτομέρειες, όπως η θερμοκρασία και ο χρόνος απόψυξης.
Επειδή κάθε επαγγελματίας έχει τις δικές του πρακτικές, δεν υπάρχει υπόδειξη ενός  τρόπου απόψυξης.  Αυτό που επιβάλλεται είναι η τεκμηρίωση της επάρκειας της διαδικασίας σε κάθε παρτίδα που αποψύχεται (πχ, ένα ημερολόγιο απόψυξης, στο οποίο εμφανίζονται ο χρόνος απόψυξης και η τελική θερμοκρασία του αποψυγμένου προϊόντος).  Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στα ήδη υπάρχοντα έντυπα που συμπληρώνει ο υπεύθυνος κρεοπωλείου (πχ, ημερολόγιο καθαριότητας ή παραγωγής) για την αποφυγή ύπαρξης πολλών εντύπων.
Σημαντική είναι και η ιχνηλασιμότητα για τα αποψυγμένα κρέατα ή παραπροϊόντα.  Αυτό σημαίνει ότι ο κρεοπώλης πρέπει να έχει και μια μορφή καταγραφής που να αποδεικνύει που χρησιμοποιήθηκε το αποψυγμένο προϊόν και σε ποιες ποσότητες.

Ας μην ξεχνάμε ότι όσο πιο οργανωμένο είναι το κάθε κρεοπωλείο στις πρακτικές του και στην έγγραφη τεκμηρίωση του, τόσο πιο εύκολοι και σύντομοι είναι οι έλεγχοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Για το πλήρες έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής