tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Προσωπικός Ιατρός. Από 30.6.2024 συνέπειες σε όσους δεν εγγράφονται

Προσωπικός Ιατρός. Από 30.6.2024 επιβάλλονται οι συνέπειες της αυξημένης συμμετοχής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους δεν εγγράφονται

Παρατείνεται η προθεσμία της αναστολής της επιβολής αυξημένης συμμετοχής στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όσους δεν εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό και από την 30.6.2024 ενεργοποιούνται οι εξής συνέπειες: 

α) Πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 (Β’ 2883) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία Φ.42000/οικ.2555/353/ 28-02-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποίων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου» (Β’ 497), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/06-06-2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1814).

β) Πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε Προσωπικό Ιατρό, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)”» (Β’ 4898).

γΑπό την 30.6.2024 τα ανωτέρω υπό (α) και (β) προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του στην φαρμακευτική δαπάνη και στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του πολίτη, ανερχόμενα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Περαιτέρω όσοι εγγράφονται θα έχουν και προτεραιοποίηση στα ραντεβού τους, και θα πάρουν και το δωρεάν πακέτο των προληπτικών εξετάσεων

Οδηγίες για την εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό

Προσωπικός Ιατρός. Νέα ιστοσελίδα για εγγραφή και ραντεβού

Σχετικά:

Ποια είναι τα οφέλη για τους πολίτες της εγγραφής στον Προσωπικό Ιατρό και ποιες είναι οι συνέπειες της μη εγγραφής

Η σχετική ΚΥΑ

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.60731 – ΦΕΚ τεύχος Β 6560/17.11.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/ 16.06.2022 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β’ 3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.09.2022 (Β’ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β’ 6300) και Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.03.2023 (Β’ 2126) όμοιες αποφάσεις – Εκ νέου μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό και μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/ 16.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β’ 3020), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.9.2022 (Β’ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β’ 6300) και Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.3.2023 (Β’ 2126) όμοιες αποφάσεις, μόνο ως προς τον χρόνο έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») α) για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό των σημείων ΙΒα), ΙΒβ) και β) για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών του σημείου ΙΙΒ) της τροποποιούμενης απόφασης, ο οποίος χρόνος έναρξης μετατίθεται για τα σημεία ΙΒα), ΙΒβ) από την 1.10.2023 στην 30.6.2024 και για το σημείο ΙΙΒ) από την 1.9.2023 στην 30.6.2024

 

Πηγή: odigostoupoliti

 

 

Β