«Ψηφιακό Βήμα» – ΕΠΑνΕΚ: Ανάκληση απόφασης ένταξης