Σημαντική συμβολή της Περιφέρειας στο πρόγραμμα COINs

Για την επίτευξη αυτού του τεράστιου έργου, αποφασιστική ήταν η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα των συνεργατικών δικτύων ανοικτής καινοτομίας COINs, μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με το πολυσυνέδριο που διοργάνωσε το ΕΕΑ από τις 8 ως τις 10 Ιανουαρίου 2016, στο HILTON της Αθήνας.

 

 

Το πολυσυνέδριο γνώρισε μια απροσδόκητα μεγάλη επιτυχία! Πάνω από 4.000 επαγγελματίες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες παρακολούθησαν τις 25 και πλέον εκδηλώσεις κλάδων, συνεργατικών δικτύων ανοικτής καινοτομίας και επιχειρήσεων. Έγινε παρουσίαση του πρακτικού έργου εφαρμογής των 7 συνεργατικών δικτύων που σχηματίστηκαν υπερκαλύπτοντας το πρόγραμμα.

 

Για την επίτευξη αυτού του τεράστιου έργου, αποφασιστική ήταν η συμβολή της Περιφέρειας Αττικής και ειδικά της Περιφερειάρχη κας Ρένας Δούρου. Η κα Δούρου από την πρώτη επαφή που είχε το ΕΕΑ αγκάλιασε την πρόταση και κινήθηκε αποφασιστικά ώστε να επιλυθούν σειρά πολιτικών και διαδικαστικών προβλημάτων για να γίνει δυνατή η υλοποίηση.  Από την άποψη αυτή το ΕΕΑ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει την κα Δούρου για τη συμβολή της. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους εκπρόσωπους της Περιφέρειας που ενθάρρυναν πάντα τους επιχειρηματίες να ενταχθούν στο έργο.

 

 

Σημαντική συμβολή επίσης στην υλοποίηση του έργου είχε και ο Δήμος Αθηναίων ο οποίος σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης ήταν παρών.

 

Κατά την τελική φάση των εκδηλώσεων για τα COINs, παρουσιάστηκαν όλα τα σύγχρονα προβλήματα των επιχειρήσεων αλλά και οι εναλλακτικές λύσεις μέσα σε συνθήκες βαθιάς οικονομικής κρίσης. Αναδείχτηκε ως κομβικό σημείο η κατανόηση και ανάπτυξη των συνεργατικών δικτύων ανοικτής καινοτομίας COINs, μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναπτύχθηκαν τα πλεονεκτήματα της ευέλικτης εξειδίκευσης και συνεργασίας μεταξύ μικρών επιχειρήσεων, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, η διεύρυνση των οριζόντων επιχειρηματικότητας και της γνώσης των πεδίων της αγοράς καθώς και η δυνατότητα εισαγωγής καινοτομιών και νέων τεχνολογιών στην επιχειρηματική δράση.

 

 

Αξιολόγηση

 

Το έργο «COINs» καταχωρείται στη χώρα μας ως «καλή πρακτική»,  για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών.

 

 • Δημιούργησε νέες αξίες στον χώρο των επιχειρήσεων.

 

 • Αναπτύχθηκαν καινοτομίες & νέες ικανότητες στις Μικρές επιχειρήσεις, μεταφέρθηκε τεχνογνωσία και υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα.

 

 • Υπήρξε μοναδικός συνδυασμός τριών πυλώνων:

 

-Ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας

-Ανάπτυξη ικανοτήτων-δεξιοτήτων σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες

-Ενίσχυση-χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έξι Συνεργατικών Σχημάτων

 

 • Οι  προπαρασκευαστικές ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν στοχευμένες, στηρίχτηκαν σε ευρήματα αντίστοιχων μελετών αλλά και στη διερεύνηση των αναγκών των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα των παρεμβάσεων

 

 • Η διάγνωση των αναγκών των επιχειρήσεων, ο προσδιορισμός των κλάδων των επιχειρήσεων στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις και ο προσδιορισμός των κατάλληλων εργαλείων που αξιοποιήθηκαν στις παρεμβάσεις έγινε βάσει των βέλτιστων πρακτικών

 

 • Τα κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στις παρεμβάσεις καθώς και για τη διαμόρφωση των συνεργατικών σχηματισμών (cluster) που αναδείχθηκαν μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, ήταν συγκεκριμένα και επέτρεψαν την αμερόληπτη επιλογή επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων.

 

 • Εξειδικεύτηκαν τα Σχέδια Δράσης Επιμόρφωσης Επιχειρήσεων και Δημιουργίας Συνεργατικών Σχηματισμών τα οποία περιελάμβαναν:

–Την περιγραφή -εξειδίκευση του περιεχομένου των παρεμβάσεων,

–τον τρόπο υλοποίησης παρεμβάσεων, τα αναλυτικά βήματα για την υλοποίηση παρεμβάσεων,

–το χρονικό προγραμματισμό υλοποίησης παρεμβάσεων,

–τις οδηγίες προς τους συμμετέχοντες στις παρεμβάσεις (επιχειρήσεις, facilitators, project managers, experts, στελέχη του ΕΕΑ, κλπ.).

–τα Εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά την υλοποίηση παρεμβάσεων (π.χ. καινοτόμα εργαλεία e mentoring για τα οποία παρατηρείται ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια και εργαλείο διαγνωστικής ανάλυσης κάθε επιχείρησης βαστισμένο σε ειδικό ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης)

 

 • Οι 8 προτεινόμενοι θεματικοί τομείς παρέμβασης, ήταν προϊόν ωρίμανσης και καλύπτουν το κριτήριο της ορθότητας και συνέπειας της στρατηγικής της Πράξης γιατί προέκυψαν στη βάση:

α) των ευρημάτων μελέτης που προηγήθηκε , και

β) της διερεύνησης των αναγκών των επιχειρήσεων που αιτήθηκαν συμμετοχή στο Έργο στη βάση ειδικού ερωτηματολογίου αναπτύχθηκε από το ΕΕΑ

 

 

Συνοπτικά  οι καλές   πρακτικές που προέκυψαν και θα  αποτελέσουν εργαλεία για το μέλλον είναι οι εξής:

 

Στην οργάνωση αποτελεσματικής δικτύωσης επιχειρήσεων 

– δομημένη επιλογή επιχειρήσεων βάσει στόχων και κριτηρίων

– διαδικασίες οργάνωσης και λειτουργίας ομαδικών συναντήσεων

– ανάπτυξης ικανοτήτων και ωρίμανσης δικτύωσης,

– έντυπα και υποδείγματα αξιολόγησης περιεχομένου συναντήσεων, αξιολόγησης εισηγητών, facilitators, project managers

– έντυπα και υποδείγματα τήρησης πρακτικών συναντήσεων δικτύωσης

 

 

Στην δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών:

– καλές πρακτικές,

– σχεδιασμός διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή και ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών

 

 

Στις υποδομές διαρκούς διάγνωσης αναγκών και υποστήριξης των επιχειρήσεων:

 • πλατφόρμα e-learning (http://e-learning.eea.gr/) για σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση των επιχειρηματιών και των εργαζομένων

 • Αυτο-διάγνωση και αυτο-βελτίωση επιχειρήσεων:

-εργαλείο αυτό-διάγνωσης και συγκριτικής αξιολόγησης με άλλες επιχειρήσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα

 • E- Mentoring:

-e- σύστημα συμβουλευτικής, καθοδήγησης και ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επιχειρήσεων

 • Οδηγός διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών των επιχειρήσεων

 • Γραφείο Διασύνδεσης επιχειρήσεων, «Συνδεθείτε» http://b-point.eea.gr/