Συνάλλαγμα: Αλλάζουν οι χρεώσεις στις πληρωμές από χώρα σε χώρα

Συνάλλαγμα: Νέους κανόνες για την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ αλλά έξω από την Ευρωζώνη, υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Με λίγα λόγια, αλλάζουν πλέον οι χρεώσεις στις πληρωμές μεταξύ των χωρών.

Με τους νέους κανόνες, εξισώνεται το κόστος στο συνάλλαγμα που παρουσίαζαν μέχρι τώρα οι διασυνοριακές και οι εγχώριες πληρωμές σε ευρώ, με τη διαφάνεια να χαρακτηρίζει τις χρεώσεις.

Μέχρι σήμερα, οι καταναλωτές στην ευρωζώνη επωφελούνται από τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (ΕΧΠΕ), αυτοί οι οποίοι ζουν εκτός εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλό κόστος για τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ.

Σε κάθε συναλλαγή οι καταναλωτές θα ενημερώνονται για το ποσό που θα πληρωθεί στο τοπικό νόμισμα και στο νόμισμα του λογαριασμού τους. Για να καταστούν οι τιμές μετατροπής πιο διαφανείς, θα υπάρχει μια ενιαία βάση για τον υπολογισμό των χρεώσεων μετατροπής συναλλάγματος για πληρωμές σε σημείο πώλησης ή ATM .

Οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση προώθησης, όπως SMS, e-mail ή ειδοποίηση μέσω της εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας ή την εφαρμογή «web banking» του πληρωτή σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις μετατροπής νομίσματος. Σημειώνεται πως οι προαναφερθείσες υπηρεσίες κοινοποίησης θα προσφέρονται δωρεάν.

Τέλος, οι τράπεζες θα πρέπει να αποκαλύπτουν το εκτιμώμενο πλήρες κόστος μετατροπής νομισμάτων σε περιπτώσεις τραπεζικών μεταφορών πριν εκτελεστεί η πληρωμή.

 

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

Β