Συνοπτικός διαγωνισμός για «προμήθεια μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων» – 424 ΓΣΝΕ