tuv-iso-logo

Στη Bουλή η αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΦΚΑ

επίκαιρη ερώτηση

Σε επίκαιρη ερώτηση στην βουλή απάντησε η Υπουργός Εργασίας με έγγραφο στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούν τα κενά ακίνητα ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης να καλύψουν τις ανάγκες το σύνολο των μισθωμένων κτιρίων. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρει τις ενέργειες που έχουν γίνει για την συνολική αξιοποίηση των ακινήτων του ΕΦΚΑ. 

 

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει τα εξής :

Α. Η συνολική επιφάνεια των κενών κτιρίων ιδιοκτησίας ΕΦΚΑ στο Ν. Θεσσαλονίκης είναι 5.889,07 μ2, ενώ η συνολική επιφάνεια των κτιρίων που ενοικιάζει ο ΕΦΚΑ στο Ν.Θεσσαλονίκης είναι 13.385,15 μ2, με συνολικό μίσθωμα 70.656,84€.

Συγκρίνοντας το συνολικό εμβαδόν των ιδιόκτητων κτιρίων (5.889,07 μ2) με το συνολικό εμβαδόν των μισθωμένων κτιρίων (13.385,15 μ2), προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν θα μπορούσαν τα κενά ιδιόκτητα κτίρια να καλύψουν το σύνολο των μισθωμένων.
Για όλα τα 8 κενά κτίρια απαιτούνται εκτεταμένες επισκευές και δεν είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθούν άμεσα για τη στέγαση υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, χωρίς να προηγηθούν εκτεταμένες εργασίες. Το ακριβές κόστος των επισκευών θα προκύψει μετά από εκπόνηση μελέτης για κάθε ένα από τα ακίνητα.
Ειδικά για το κτίριο επί της οδού Εγνατία 111, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο
ακίνητο είναι κενό τα τελευταία 40 χρόνια, καθώς υπέστη πολύ σοβαρές βλάβες από το σεισμό της Θεσσαλονίκης το έτος 1979. Εκτιμάται ότι το κόστος για την επισκευή και ανακαίνισή του θα υπερβαίνει κατά πολύ το 1 εκ. ευρώ.
Ωστόσο, έχει δρομολογηθεί η ιδιοχρησιμοποίηση του μεγαλύτερου από τα κενά ιδιόκτητα κτίρια που βρίσκεται, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 90, και για το λόγο αυτό προχωρά η επισκευή
του προκειμένου να στεγάσει το ΚΕΑΟ Θεσσαλονίκης, το οποίο σήμερα στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο με καταβολή μισθώματος 10.124,38 ευρώ/μήνα.

Β. Το θέμα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης απασχόλησε την κυβέρνηση από τις πρώτες μέρες του έργου της, που επιχείρησε να βάλει μια τάξη στο αχανές τοπίο της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου.

Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία δεν υπήρχε ολοκληρωμένη καταγραφή της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα στοιχεία των κτιρίων ήταν διάσπαρτα στα διάφορα αρχεία των Ταμείων, το πληροφοριακό σύστημα (ΕΣΤΙΑ) ανενημέρωτο από το 2013, με περιορισμένες δυνατότητες.
Εξετάζοντας το νομικό πλαίσιο που ίσχυε για το καθεστώς αξιοποίησης διαπιστώθηκε ότι στην πράξη δημιουργούσε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, που αντί να ωθεί και να διευκολύνει την όποια αξιοποίηση, κατά κανόνα εμπόδιζε του Φορείς ακόμα και να συντηρήσουν τα κτίρια τους. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στη χρόνια απαξίωση της σημαντικής κτιριακής περιουσίας των Ταμείων._

 

Το 2016, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προχώρησε σε πλήρη αλλαγή του Νομοθετικού Πλαισίου, ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες και προϋποθέσεις πραγματικής αξιοποίησης.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε το πρώτο μεγάλο βήμα της καταγραφής, αποκτώντας μια καθαρή εικόνα για την Ακίνητη Περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η πολιτική αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει επιλέξει του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι μια πολιτική με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης.

Η οικονομική ανταπόδοση παραμένει ένας από τους κύριους στόχους μας, όμως εκτιμάται με ευρύτερους όρους. Συγκεκριμένα εκτιμώνται:

– Η επίτευξη οικονομίας κλίμακας, ώστε οι Φορείς και το Δημόσιο ευρύτερα, να κάνουν χρήση των κτιρίων τους αντί αυτά να ρημάζουν. Η διάσωση των ίδιων των κτιρίων και η απαλλαγή των Φορέων από έξοδα συντήρησης και φύλαξης για τα κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται και δεν έχουν προοπτικές άμεσης εμπορικής αξιοποίησης.

– Οι επιπτώσεις που επιφέρει στην τοπική και ευρύτερη αγορά η χρήση των κτιρίων. o Η δημιουργία συνθηκών ανάπλασης, οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης ολόκληρων
περιοχών, που είναι δυνατό να προκαλέσουν οι χρήσεις των κτιρίων.

– Την επιστημονική υποστήριξη του όλου εγχειρήματος έχει αναλάβει η Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

 

Η υλοποίηση του σχεδίου που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά κτήρια της Αθήνας, θα αποτελέσει τον οδηγό για την επέκταση του σχεδίου και σε άλλες πόλεις της χώρας μεταξύ αυτών και η Θεσσαλονίκη, με στόχο την επανάχρηση πολλών υποβαθμισμένων ακινήτων.

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

 

 

Β