Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ειδών κυλικείου

Κατάθεση φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι 17 Απριλίου 2018.