Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Ηθμός Διάλυσης»-424 ΓΣΝΕ

Υποβολή προσφορών μέχρι την 14 Μαρ 2018 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, στο 424 ΓΣΝΕ/Γρ. Προμηθειών, (Περιφερειακή οδός Ν. Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης).