tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Το ΕΕΑ πρωτοπορεί και στις ανταποδοτικές υπηρεσίες προς τα μέλη του

Βασική επιδίωξη του ΕΕΑ είναι η στήριξη που παρέχει προς τα μέλη του, μέσω της αύξησης και της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του.

Βασική επιδίωξη του ΕΕΑ είναι η στήριξη που παρέχει προς τα μέλη του, μέσω της αύξησης και της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του.

 

Και αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται έμπρακτα, σε καθημερινή βάση, καθώς οι ψηφιοποιημένες υπηρεσίες εξασφαλίζουν την άμεση εξυπηρέτηση, ενώ το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΕΑ 210 – 3380200 είναι σε θέση να ενημερώσει και να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο για όποια διαδικασία θέλει να διεκπεραιώσει.

 
Το πλήρως καταρτισμένο έμψυχο δυναμικό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών παίζει σημαντικό ρόλο για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών, ενώ χάρη στις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία και η διευθέτηση υποθέσεων μέσω διαδικτύου, πλέον αξιοποιείται καλύτερα. 
Για εμάς είναι σημαντικό βήμα, για παράδειγμα, να ολοκληρώνεται μέσα σε μόλις μία ημέρα η διαδικασία έναρξης ατομικής επιχείρησης και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί ο ενδιαφερόμενος καθώς τα πάντα γίνονται μέσω διαδικτύου. 
 
Ας δούμε όμως λίγα περισσότερα πράγματα για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη του το ΕΕΑ:
 
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών στηρίζει ενεργά τις επιχειρήσεις μέλη του και παρέχει σειρά Ανταποδοτικών Υπηρεσιών έναντι συνδρομής (άρθρο 75, παρ.7 του Ν.4487/ 2017), με σκοπό την ανάπτυξή τους στη σύγχρονη εποχή.  Πρωταρχικός στόχος του, υπακούοντας στις προσδοκίες των καιρών, είναι η τοποθέτηση των επιχειρήσεων μελών του στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ενισχύοντας τη δυναμική τους ως προς τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητά τους στις αγορές, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αυτοβελτίωσή τους.
Στο πλαίσιο των προσφερόμενων Ανταποδοτικών Υπηρεσιών το Επιμελητήριο παρέχει μεταξύ άλλων, εξειδικευμένη επιχειρηματική πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις μέλη του για την αξιοποίηση επενδυτικών εργαλείων χρηματοδότησης και  προγραμμάτων απασχόλησης.
 
Ο Κατάλογος Ανταποδοτικών Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει:
 
 • Παροχή δωρεάν νομικών πληροφοριών και συμβουλών. Η υπηρεσία παροχής νομικών πληροφοριών λειτουργεί στο Ε.Ε.Α. με επίσκεψη στα γραφεία του ή τηλεφωνικά στο 210 3380 227, είτε απευθύνοντας σχετικά γραπτά ερωτήματα στο e-mail : [email protected] ή στο φαξ στο 210 3380 219. 
 • Παροχή δωρεάν φοροτεχνικών συμβουλών. Η υπηρεσία παροχής φοροτεχνικών συμβουλών λειτουργεί στο Ε.Ε.Α. με επίσκεψη στα γραφεία του ή τηλεφωνικά στο 210 3380 209, είτε απευθύνοντας σχετικά γραπτά ερωτήματα στο e-mail : [email protected]
 • Ενημέρωση και καθοδήγηση σε διάφορα επαγγελματικά θέματα απευθύνοντας σχετικά γραπτά ερωτήματα στο e-mail : [email protected] τα οποία απαντώνται από εξειδικευμένα στελέχη του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων του Επιμελητηρίου.
 • Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, αντιλαμβανόμενο τις ανησυχίες των επιχειρηματιών για το μέλλον των επιχειρήσεων τους, προχωρά ήδη στην υλοποίηση του Προγράμματος Early Warning. Η συμμετοχή για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν, εξασφαλίζεται η ανωνυμία των στοιχείων τους και το μεγάλο όφελος για αυτές είναι ότι μπορεί να υπάρξει όχι απλώς προοπτική βιωσιμότητας αλλά και ανάκαμψης.
 • Στις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΕΕΑ είναι και η δημιουργία συνεργατικών δικτύων. Έτσι δείχνουμε το δρόμο που πρέπει να βαδίσει η επιχειρηματικότητα, μέσα από συνεργασίες που μπορούν να αποφέρουν μεγάλα οφέλη για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
 • Επίσης προχωρά στη διοργάνωση σεμιναρίων τεχνικών ασφαλείας, σεμιναρίων υγιεινής και τροφίμων (ΕΦΕΤ), κλαδικών σεμιναρίων ή σεμιναρίων γενικότερης θεματολογίας για τους επαγγελματίες μέλη του.
 • Λειτουργία διαδικτυακής πύλης www.eea.gr, ενός σύγχρονου, φιλικού και χρηστικού εργαλείο ενημέρωσης των επιχειρήσεων μελών, με διακριτές κατηγορίες : Επικαιρότητας, Επαγγελματικών Θεμάτων, Επιχειρηματικών Θεμάτων, Άρθρων-Συνεντεύξεων-Ρεπορτάζ, Επιμελητηριακής Φωνής με θέματα επιμελητηριακού ενδιαφέροντος και ξεχωριστή Νομική και Φοροτεχνική Στήλη.
 • Ηλεκτρονική εφαρμογή Ψηφιακής Απασχόλησης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του Ε.Ε.Α. στην εύρεση στελεχιακού δυναμικού.
 • Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις, μέσω της πλατφόρμας e-learning (http://e-learning.eea.gr ).
 • Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μελετών – ερευνών σε θέματα επιχειρηματικότητας με ευρετήριο αναζήτησης, διαθέσιμη από την αρχική σελίδα της πύλης του Ε.Ε.Α. 
 • Ημερολόγιο ενημέρωσης επιχειρηματικών εκθέσεων, συνεδρίων και σεμιναρίων.
 • Παρεμβάσεις προς την Πολιτεία για οποιοδήποτε κλαδικό ζήτημα αντιμετωπίζουν τα μέλη του Ε.Ε.Α.
 • Ενημέρωση για  αναπτυξιακά, επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα. Η υπηρεσία ενημέρωσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων λειτουργεί στο Ε.Ε.Α. με επίσκεψη στα γραφεία του ή τηλεφωνικά στο 210 3380 279, είτε απευθύνοντας σχετικά γραπτά ερωτήματα στο e-mail: [email protected] τα οποία απαντώνται από εξειδικευμένα στελέχη της Μονάδας Προγραμμάτων του Επιμελητηρίου.
 • Υλοποίηση από το Ε.Ε.Α. κοινοτικών προγραμμάτων που αποσκοπούν στη συνεργασία, στη δικτύωση και στις συνέργειες των επιχειρήσεων μελών του καθώς επίσης και στην εισαγωγή καινοτομιών που βελτιώνουν το λειτουργικό τους πλαίσιο.
 • Έκδοση Τριμηνιαίου και Μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου Επαγγελματικής Δραστηριότητας το οποίο περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία επιχειρηματικότητας, σε συνάρτηση με βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.  Τα περιοδικά στατιστικά Δελτία του Ε.Ε.Α. είναι διαθέσιμα στα μέλη του από την αρχική σελίδα της πύλης του Ε.Ε.Α. 
 • Λειτουργία ενημερωτικού ιστότοπου www.insurance-eea.gr, με ειδική θεματολογία για τη μεγάλη κοινότητα των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
 • Διοργάνωση για τα μέλη του ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων.
 • Εκπόνηση κλαδικών μελετών.
 • Οικονομική ενίσχυση δράσεων των συνδικαλιστικών οργάνων των μελών του σε όλες τις βαθμίδες.
 • Απονομή βραβείων ή άλλων τιμητικών διακρίσεων για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών για την εξυπηρέτηση των μελών του.
 • Διαρκής μέριμνα και στήριξη της διαμεσολάβησης μέσω του ΟΠΕΜΕΔ (ή άλλων οργάνων) για την επίλυση μέσω διαιτησίας εμπορικών διαφορών.
 • Ηλεκτρονική (web) Εφαρμογή Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής για τη διαχείριση αιτήσεων έκδοσης ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς από την αρχική σελίδα της πύλης του Ε.Ε.Α..
 • Υπηρεσία αυτόματης εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ τα οποία ταιριάζουν με το προφίλ της επιχείρησης σε συνδυασμό με την επενδυτική πρόταση, µέσω διαδραστικής πλατφόρµας που εξειδικεύει την υπάρχουσα πληροφόρηση προς τις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση επενδυτικών εργαλείων χρηματοδότησης και προγραμμάτων απασχόλησης. 
 • Υπηρεσία αναζήτησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο της εγκυρότητας των ιδίων και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. 
 • Υπηρεσία μητρώου εγγυήσεων καταναλωτή. Το Ευρετήριο Εγγυήσεων Προϊόντων και Υπηρεσιών απευθύνεται σε καταναλωτές που θέλουν να μάθουν την εγγύηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Με τον όρο εγγύηση εννοούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις επιστροφής ή επισκευής του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρει το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε. Το Ευρετήριο είναι διαθέσιμο από την αρχική σελίδα της πύλης του Ε.Ε.Α.