Το «Ελ. Βενιζέλος» απογείωσε τον… Προϋπολογισμό!

Ήταν προγραμματισμένα να εισπραχθούν το 2018 αλλά τελικά τα έσοδα από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών ήρθαν το Μάρτιο, δίνοντας ώθηση στο φετινό Προϋπολογισμό, που έχει αυξημένες- λόγω εκλογών- αβεβαιότητες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τον περασμένο μήνα τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.502 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1.031 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τον Μάρτιο 2019 εισπράχτηκε ποσό 1.176 εκατ. ευρώ που αφορά στην επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθεί στο έτος 2018.

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 12.965 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.403 εκατ. ευρώ ή 12,1% έναντι του στόχου, ενώ οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 962 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 54 εκατ. ευρώ από το στόχο (908 εκατ. ευρώ).

Καλά είναι τα νέα κι από το μέτωπο του ΠΔΕ, τουλάχιστον ως προς τα έσοδα, τα οποία ανήλθαν σε 878 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Αντιθέτως, οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 545 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 120 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 1.460 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 960 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.879 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.