Χρ.Τοψίδης:Ο νέος θεσμός αυξάνει το ρόλο των Επιμελητηρίων

Σε συνέντευξη στο www.eea.gr του ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Π.Ε.ΣΥ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης ανέφερε: Ο νέος θεσμός αυξάνει το ρόλο των Επ

Του Νίκου Υποφάντη

 

Σε συνέντευξη στο www.eea.gr του ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος του Π.Ε.ΣΥ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης ανέφερε: «Είναι τιμή μου να υπηρετήσω τον Επιμελητηριακό Θεσμό σε Περιφερειακό Επίπεδο. Ο νέος θεσμός αυξάνει το ρόλο των Επιμελητηρίων και μας δίνει την ευκαιρία να διαμορφώσουμε όλοι μαζί ένα κοινό όραμα διατηρώντας πάντα τον ρόλο των τοπικών Επιμελητηρίων ισχυρό» και πρόσθεσε «Η εμπιστοσύνη των συνάδελφων αποτελεί ευθύνη και το επόμενο βήμα είναι να εστιάσουμε στον σχεδιασμό μιας κοινής στρατηγικής για την ανάδειξη της επιχειρηματικής κοινότητας της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης»

 

 

 

1. Ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις για την ανάπτυξη σε μια περιοχή που οι επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν ανταγωνισμό από τις γειτονικές χώρες. Φθηνότερες ασφαλιστικές εισφορές λιγότεροι φόροι, χαμηλές τιμές.

Η Π.Α.Μ.Θ. έχει δύο ανοιχτά μέτωπα, καθώς βιώνει ανταγωνιστικές πιέσεις τόσο από τις γειτονικές χώρες όσο και από το εσωτερικό της χώρας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για την ΠΑΜΘ, έχει δημιουργηθεί διαχρονικά ένα είδος ανταγωνιστικού μειονεκτήματος, το οποίο έχει δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση αφορά τις όμορες χώρες της Βαλκανικής, και η άλλη διάσταση αφορά την εσωτερική διάθρωση της Ελληνικής οικονομικής γεωγραφίας, όπου οι περιφερειακές οικονομίες όπως της ΠΑΜΘ, επιβαρύνονται με αυξημένες μεταφορικές δαπάνες, (συμπεριλαμβανομένων και των διοδίων) για την πρόσβαση στις κύριες αγορές της χώρας μας. Το ίδιο ισχύει για την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές χώρες καθώς ο μόνος τρόπος μεταφοράς είναι μέσω του οδικού δικτύου σε εθνικά σημεία που λειτουργούν ως εξαγωγικοί κόμβοι.

Όμως δεν θα πρέπει να παραγνωριστούν και οι ευκαιρίες οι οποίες έχουν αναδυθεί τα τελευταία χρόνια. Οι ευκαιρίες αυτές προέρχονται από την συνεισφορά του τουρισμού από τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία, στο Περιφερειακό Α.Ε.Π. Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι περισσότεροι από 100.000 Τούρκοι τουρίστες επισκέφθηκαν την ΠΑΜΘ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ωστόσο η πτωτική πορεία του τουρκικού νομίσματος είναι αναμενόμενο να  συμβάλει σε μία επιμέρους μείωση της τουριστικής προσέλευσης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους σχετικούς αριθμούς.  

Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο θα πρέπει να δομήσει συγκεκριμένες στρατηγικές, οι οποίες αφενός θα στοχεύουν στην θωράκιση των επιχειρήσεων της ΠΑΜΘ, και αφετέρου θα ενισχύουν στην ευρύτερη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. 

Οι δύο βασικοί πυλώνες μιας επικείμενης στρατηγικής είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και  η δημιουργία υποδομών για την ενδυνάμωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Σκοπός πάντα παραμένει η υποστήριξη των υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών μέσω εξαγωγικής δραστηριότητας. Επιμέρους στόχος με την δημιουργία υποδομών είναι η προσέλκυση νέων επενδύσεων οι οποίες συνολικά και συσσωρευτικά θα συνδράμουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη.

Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια σε επίπεδο τόσο επιχειρηματικό όσο και θεσμικό. Σε θεσμικό επίπεδο στην  Περιφέρεια Α.Μ.Θ., ήδη 3 Επιμελητήρια είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασυνοριακών πόλεων (AEBR), ένα θεσμό ο οποίος έχει σκοπό να καταπολεμήσει τις προκλήσεις της διασυνοριακότητας εντός της Ευρώπης. Το 2018 στην Ξάνθη θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα  το ετήσιο συνέδριο του δικτύου, όπου περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι διασυνοριακών πόλεων θα επισκεφτούν την Π.Α.Μ.Θ. για να συζητήσουν για την χάραξη στρατηγικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε επίπεδο επιχειρηματικό πρέπει να εστιάσουμε στην δικτύωση για συνεργασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας  και ενίσχυση των εξαγωγών για τις επιχειρήσεις της Π.Α.Μ.Θ., το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με επιχειρηματικές αποστολές, συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, ένταξη σε επιχειρηματικά δίκτυα, κ.ο.κ..

Για την δημιουργία υποδομών στο τέλος του Ιουλίου ολοκληρώνεται η υποβολή προτάσεων για την δημιουργία τριών δομών στήριξης επιχειρηματικότητας στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και την Δράμα. Οι δομές θα είναι σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2019, και θα προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης για την ενσωμάτωση καινοτομίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ παράλληλα θα υποστηρίζουν την σύσταση και ωρίμανση των νεοφυών επιχειρήσεων. 

2. Ο θεσμός πιστεύετε ότι μπορεί να αποδώσει στην ανάπτυξη και την εξεύρεση λύσεων στα ζητήματα ΜμΕ;

Αναμφίβολα ο θεσμός αυτός δεν αποτελεί την λύση στα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τις ΜΜΕ, και ούτε δύναται να θεραπεύσει από μόνος του χρόνιες παθογένειες του Ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Αποτελεί όμως έναν δομικό πυλώνα του επιχειρηματικού και του επιμελητηριακού γίγνεσθαι, ο οποίος μπορεί να αναπτύξει μία ισχυρή δυναμική για την υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνολικά.

Ο νέος θεσμός αποτελεί τον περιφερειακό δομικό πυλώνα των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη συνεργειών, την διενέργεια διαβουλεύσεων, την  κατάθεση παρεμβάσεων και διεκδικήσεων, με σκοπό την προώθηση επιμέρους θεμάτων που αφορούν το περιφερειακό επιχειρείν. Μέσα από το σύμπλεγμα των ενεργειών αυτών του νέου θεσμού, είναι αναμενόμενο να αναπτύσσονται και να προωθούνται στέρεες και βιώσιμες λύσεις για τις ΜΜΕ, με σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις και τα επιμελητήρια, την περαιτέρω ανάπτυξή τους και τον εξαγωγικό και εξωστρεφή προσανατολισμό τους.

3. Ποια τα βασικά προβλήματα που καλείστε ως νέος πρόεδρος ενός νέου θεσμού να αντιμετωπίσετε και αν πιστεύετε ότι ο θεσμός θα αποδώσει;

Ο νέος θεσμός είναι ένα εργαλείο που καλείται να λειτουργήσει επιτελικά, συντονίζοντας και ενισχύοντας  τις προσπάθειες των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. Η πρόκληση είναι να ενσωματωθούν οι τοπικές στρατηγικές σε μια ενιαία.

Τα Επιμελητήρια πρέπει να διατηρήσουν την αυτονομία τους ώστε να εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες των περιοχών ευθύνης τους, ενώ σε δεύτερο επίπεδο θα αξιοποιούν τον συντονιστικό φορέα για να έχουν μεγαλύτερη ισχύ οι διεκδικήσεις, οι ενέργειες και οι παρεμβάσεις τους. Η διατήρηση της αυτονομίας των τοπικών Επιμελητηρίων διασφαλίζει ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες ανά περιοχή θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα, ενώ οι κοινές ανάγκες θα αντιμετωπίζονται επιτελικά. 

Σκοπός του νέου θεσμού, είναι να οργανώσει τις ιδιαίτερες ανάγκες των  Επιμελητηριακών ενοτήτων και να τις ενσωματώσει σε επίπεδο περιφερειακό. Στόχος είναι να  δημιουργήσει μια κοινή εμπορική στρατηγική και ταυτότητα που να ενσωματώνει τις κοινές ανάγκες.

Η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί μια κοινή στρατηγική σε περιφερειακό επίπεδο με βάση τους παρακάτω κύριους άξονες:

εξωστρέφεια και προσανατολισμό στην ενίσχυση των δικτύων για πρόσβασης σε διεθνείς αγορές. 
κοινή ταυτότητα και προσανατολισμό σε περιφερειακό επίπεδο ώστε οι κοινές προκλήσεις να αντιμετωπίζονται σε επίπεδο περιφέρειας. Στόχος η δημιουργία ενός ισχυρού περιφερειακού  Brand  name.      
Την δημιουργία συνεργειών σε περιφερειακό επίπεδο, με την συστράτευση των παραγωγικών αυτοδιοικητικών φορέων.
Αξιοποίηση των κονδυλίων από ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Π.Α.Μ.Θ.. 
Χτίσιμο δεξιοτήτων των επιχειρηματιών μέσω εκπαίδευσης για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας τους.