Ε.Ε.Α.: Επικαιροποιημένος Πρακτικός Οδηγός για Δραστηριότητες εστιατορίων/κινητές μονάδες εστίασης και δραστηριότητες παροχής ποτών

Ε.Ε.Α.: Επικαιροποιημένος Πρακτικός Οδηγός για Δραστηριότητες εστιατορίων/κινητές μονάδες εστίασης και δραστηριότητες παροχής ποτών

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξής του προς το επιχειρείν, κατάρτισε και δημοσιοποιεί Κλαδικούς Πρακτικούς Οδηγούς για...
Ε.Ε.Α.: Επικαιροποιημένος Πρακτικός Οδηγός για βρεφονηπιακούς και παιδικούς ιδιωτικούς σταθμούς & προσχολική εκπαίδευση

Ε.Ε.Α.: Επικαιροποιημένος Πρακτικός Οδηγός για βρεφονηπιακούς και παιδικούς ιδιωτικούς σταθμούς & προσχολική εκπαίδευση

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξής του προς το επιχειρείν, κατάρτισε και δημοσιοποιεί Κλαδικούς Πρακτικούς Οδηγούς για...
Πρακτικοί Οδηγοί για Εργασιακά, Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση, Δάνεια, Αξιόγραφα, Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ελαφρύνσεις, Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Πρακτικοί Οδηγοί για Εργασιακά, Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση, Δάνεια, Αξιόγραφα, Φορολογικές και Ασφαλιστικές Ελαφρύνσεις, Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξής του προς το επιχειρείν, κατάρτισε και δημοσιοποιεί Επικαιροποιημένους Γενικούς Πρακτικούς Οδηγούς...