ΕΤΕ: Μέτρα για τις ασυνήθιστες συναλλαγές με χρήση πιστωτικών καρτών

Μέτρα κατά της ύποπτης και παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών λαμβάνει η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος

Μέτρα κατά της ύποπτης και παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών λαμβάνει η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

«Η Τράπεζα μετά τη διαπίστωση από τους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης διενέργειας ασυνήθιστων συναλλαγών με χρήση πιστωτικών καρτών, προέβη άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή τους. Στο πλαίσιο αυτό προέβη εγκαίρως σε ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών. Σε εφαρμογή των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής, ενημερώθηκαν τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας και αποφασίστηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο η άμεση λήψη μέτρων από τη Διοίκηση».

 

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

Β