Οι μέσοι μηνιαίοι μισθοί σε 11 κλάδους

Μια εικόνα του "χάρτη" των αμοιβών στην Ελλάδα δίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του με τίτλο "Προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάκαμψη".

Μια εικόνα του "χάρτη" των αμοιβών στην Ελλάδα δίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του με τίτλο "Προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ανάκαμψη".

Ο μέσος μηνιαίος μισθός (συμπεριλαμβανονένων των εισφορών των εργαζομένων) διαμορφώνεται στο εννεάμηνο του 2017 σε 1.184 ευρώ (+0,5% από πέρυσι).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων συγκεντρώνεται στους κλάδους του εμπορίου, του τουρισμού και των μεταφορών.

Οι μεικτοί μισθοί μαζί με τις εισφορές των εργαζομένων σε 11 κλάδους διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2017 και του 2016 ως εξής: