Πώς θα γίνει η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τους πυρόπληκτους

Εξαιρετικά επείγουσες οδηγίες από την ΑΑΔΕ για τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο ακινήτων

Τα αντανακλαστικά της Διοίκησης θα δοκιμαστούν την επόμενη ημέρα της καταστροφής στην Αττική, αφού όλες οι διαδικασίες για την ανακούφιση των πληγέντων, θα πρέπει να "τρέξουν" χωρίς προβλήματα και κυρίως χωρίς να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες που έχασαν δικούς τους ανθρώπους και περιουσία. 

Μπαίνοντας στην τελική ευθεία για την εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ με εξαιρετικά επείγουσα Απόφαση έδωσε οδηγίες, προκειμένου να αποφευχθούν τα παρατράγουδα. Κατ' αρχάς, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της απαλλαγής, είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της αρχικά εκδοθείσας «δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης προσδιορισμού φόρου» του οικείου έτους.

Από εκεί και πέρα, για τη χορήγηση της απαλλαγής απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με το συνημμένο στην ΠΟΛ.1200/2017 (ΦΕΚ 4429 και 4726 Β΄) υπόδειγμα 1Α, το οποίο επέχει θέση δήλωσης, συνοδευόμενο από βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής ή αρχών από την οποία πρέπει να προκύπτουν η απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, η διεύθυνση και το είδος του πληγέντος ακινήτου καθώς και ότι το κτίσμα έχει ολοσχερώς καταστραφεί ή ότι έχει κριθεί κατεδαφιστέο ή ότι είναι επισκευάσιμο μεν αλλά έχει υποστεί λειτουργικές ζημιές που το καθιστούν μη κατοικήσιμο.

Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται νέα «δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου», η οποία κοινοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει και αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογούμενου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.gsis.gr). Εφόσον η αίτηση δεν γίνει αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης, σύμφωνα με το συνημμένο στην ΠΟΛ.1163/2015 (ΦΕΚ 1711 B΄) απόφαση υπόδειγμα 7 και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.