Πράσινο φως από την ΑΑΔΕ στις άμεσες επιστροφές φόρου

Υπογράφηκε η εγκύκλιος για την εφαρμογή του νέου πλαισίου που προβλέπει "εδώ και τώρα" επιστροφές για ποσά ως 10.000 ευρώ.

Με αναδρομική ισχύ από τις 11 Οκτωβρίου, τίθεται σε εφαρμογή η διάταξη αναφορικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων αξίας μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία. 

Όπως προβλέπει ο νόμος 4569/2018, ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές δύναται, πάντως, να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.

Η νέα διαδικασία εκτιμάται ότι θα δώσει πολύτιμες ανάσες ρευστότητας στην αγορά, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ έδειξαν εκκρεμείς επιστροφές φόρου 1,083 δις ευρώ τον Σεπτέμβριο εκ των οποίων τα 464,8 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές φόρου με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.