Ψηφιακά «αναλφάβητες» οι ελληνικές επιχειρήσεις

Το 86% των επικεφαλής ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η εταιρεία τους θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών

Ενδιαφέρονται, ψάχνονται, μετράνε το κόστος, αντιλαμβάνονται ότι κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. Μια ακόμα έρευνα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων δείχνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να ανέβουν στο τρένο, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση Digital Transformation Index (DT Index) της Dell Technologies, “ψηφιακοί ηγέτες” είναι οι εταιρείες που έχουν ενσωματώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις διάφορες εκφάνσεις του και πλέον βρίσκεται στο DNA τους. Σε αυτήν την κατηγορία τοποθετείται μόνο το 3% των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό 35% των εγχώριων εταιρειών που χαρακτηρίζονται ως “ψηφιακοί ακόλουθοι”: έχουν υλοποιήσει ελάχιστες ψηφιακές επενδύσεις και τώρα αρχίζουν να σχεδιάζουν για το μέλλον με διστακτικότητα. Στο μεταξύ, σχεδόν μία στις τέσσερις εταιρείες στην Ελλάδα (το 24%) ανήκει στους “ψηφιακούς εφαρμογείς”. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις, που διαθέτουν ώριμο ψηφιακό σχέδιο, επενδύουν ήδη σε καινοτομίες. Επίσης, το 28% χαρακτηρίζονται “ψηφιακοί αξιολογητές”, δηλαδή επιχειρήσεις, οι οποίες υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό προσεκτικά και σταδιακά, σχεδιάζουν και επενδύουν για το μέλλον. Τέλος, υπάρχει και μία κατηγορία εταιρειών, οι λεγόμενοι “ψηφιακοί ουραγοί”, στην οποία ανήκει ένα ποσοστό 10% των ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο δεν έχει ψηφιακό σχεδιασμό, ενώ διαθέτει περιορισμένες πρωτοβουλίες και επενδύσεις σε εφαρμογή.

Πάντως, ένα ενθαρρυντικό στοιχείο, που επιβεβαιώνει ο δείκτης Digital Transformation Index, είναι ότι οι ελληνικές εταιρείες κάθε άλλο παρά αδιάφορες είναι για την κοσμογονία που φέρνει μαζί του ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Δεν είναι τυχαίο ότι υπερβολικά πολλές επιχειρήσεις εντοπίζονται στη μεσαία κατηγορία ή παραμένουν στις τελευταίες δύο ομάδες, πράγμα που σημαίνει ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς χωρίς καν κάποιο ψηφιακό σχέδιο σε εφαρμογή. 

Επενδύσεις στην τριετία

Οι εγχώριες επιχειρήσεις, αν και δεν έχουν να επιδείξουν μεγάλη πρόοδο στην ψηφιακή τους ολοκλήρωση, ωστόσο, έχουν αντιληφθεί την αναγκαιότητά της και επενδύουν σε αυτή. Σε ποσοστό 42% οι ελληνικές εταιρείες δηλώνουν ότι εξετάζουν επενδύσεις στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ένα αντίστοιχο ποσοστό εξετάζει επενδύσεις σε εφαρμογές multi-cloud, σε ποσοστό 39% εξετάζουν την προοπτική επένδυσης στις τεχνολογίες IoT και το 36% στην τεχνολογία Flash storage. Οι ελληνικές εταιρείες, όπως επιβεβαιώνει και η έκθεση της Dell Technologies, δεν αγνοούν το κόστος της ψηφιακής υστέρησης. Έτσι, οι επικεφαλής των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύουν σε ποσοστό 86% ότι η εταιρεία τους θα δυσκολευτεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των πελατών μέσα στην επόμενη πενταετία, ενώ το 34% φοβούνται ότι θα μείνουν πίσω. 

Εμπόδια

Τα πέντε μεγαλύτερα εμπόδια, που φρενάρουν το δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι: η προστασία των προσωπικών δεδομένων και θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η έλλειψη προϋπολογισμού και πόρων,  η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας ενδοεταιρικά, οι απαιτήσεις συμμόρφωσης ή αλλαγές στην νομοθεσία και η έλλειψη των κατάλληλων τεχνολογιών. Αυτά τα εμπόδια δυσχεραίνουν τις προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, το 75% των ηγετών των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα πρέπει να είναι περισσότερο διαδεδομένος στην επιχείρηση, ενώ μόλις το 22% εκτιμά ότι θα επιφέρει αλλαγές αντί να τις υποστεί μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Προκλήσεις

Η έρευνα, πάντως, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μέτρα για να ξεπεράσουν τα εμπόδια. Για παράδειγμα, το 46% χρησιμοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες  για να επιταχύνει την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών, ενώ το 44% εφαρμόζει ασφάλεια και προστασία απορρήτου σε όλες τις συσκευές, εφαρμογές και αλγόριθμους. Επίσης, το 31% αναπτύσσει με εντατικό τρόπο τις κατάλληλες δεξιότητες και τεχνογνωσία στο εσωτερικό της επιχείρησης. εκπαιδεύοντας το προσωπικό. Οι ελληνικές εταιρείες στρέφονται, εξάλλου, προς τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο για να ενδυναμώσουν το μετασχηματισμό τους. 

πηγή: ΣΕΠΕ