Σε δύο φάσεις η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών

Μόνο ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί με τις αναπροσαρμοσμένες Τιμές Ζώνης, ενώ στους άλλους φόρους ακινήτων θα εφαρμοστούν από τον επόμενο Ιανουάριο

Το σενάριο της εφαρμογής των νέων αντικειμενικών αξιών σε δύο φάσεις, υλοποιεί τελικά το υπουργείο Οικονομικών, παρά τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο σχέδιο είχε "κολλήσει" στους Θεσμούς. 

Μιλώντας στο ραδιόφωνο "Στο Κόκκινο", η αρμόδια υφυπουργός Κ. Παπανάτσιου διευκρίνισε ότι «μέχρι το τέλος του 2018 δεν θα γίνει εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών για τους υπόλοιπους φόρους, η εφαρμογή είναι μόνο για τον ΕΝΦΙΑ. Σε άλλες περιπτώσεις θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2019". 

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι 18 φόροι και τέλη θα συνεχίσουν να υπολογίζονται με βάση τις Τιμές Ζώνης που ισχύουν μέχρι τώρα, δημιουργώντας αναμφίβολα μια επιπλέον στρέβλωση στην κτηματαγορά. Ιδού οι φόροι που θα συνεχίσουν να υπολογίζονται με τις έως τώρα αντικειμενικές αξίες:

1. Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από εκμίσθωση/δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου  3 % επί αντικειμενικής αξίας

2. Τεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης  επαγγελματικής στέγης 3 % επί αντικειμενικής αξίας

3. Αντικειμενική δαπάνη ("τεκμήριο") διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' + β' κατοικία Αναλόγως εμβαδού & Τ.Ζ.

4. Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) (κτίσματα+οικόπεδα) 0,25-0,35‰

5. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Υπεράκτιων Εταιριών 15%

6. ΦΠΑ στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή (επί της αξίας των κτισμάτων) 24 %

7. Φόρος Μεταβίβασης/Χρησικτησίας Ακινήτων 3%

8. Επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων: α) Δημοτικός φόρος & β) Φόρος υπέρ Νομαρχιακών Ταμείων Οδοποιίας (Ν.4110/13) 3% επί του ΦΜΑ και 7% επί του ΦΜΑ αντιστοίχως

9. Φόρος Ανταλλαγής (- συνένωσης οικοπέδων) 1,5%

10. Φόρος Διανομής Ακινήτων 0,75%

11. Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% επί Φ.Μ.Α.

12. Αναλογικό τέλος μεταγραφής μεταβιβαστικών συμβολαίων 4,75‰ στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία 5‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

13. Φόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων

14. Φόρος Δωρεάς ακινήτων

15. Αναλογικό τέλος μεταγραφής δωρεών και γονικών παροχών 7,75‰ στα υποθηκοφυλακεία, 8‰ + 1‰ στα νέα κτηματολογικά γραφεία

16. Αναλογικό τέλος κτηματογράφησης προς το "Ελληνικό Κτηματολόγιο" 1‰ επί αντ. αξίας άνω των 20.000€ με όριο τα 900 ευρώ

17. Πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής ή διατήρησης αυθαιρέτων

18. Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83, Ν.2508/97, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.7 του Ν.4315/2014, ΦΕΚ Α 269/24.12.2014 κλπ.) σε γη 10 έως 50%, σε χρήμα έως 25%