Τελευταία μέρα για α’ δόση ΕΝΦΙΑ – β’ δόση φόρου εισοδήματος

Όποιος ιδιοκτήτης ακινήτου δεν πληρώσει έγκαιρα την πρώτη δόση, τότε θα καταστεί ληξιπρόθεσμη και θα υπάρξει επιβάρυνση με τόκο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης

Μέχρι και σήμερα οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν την πρώτη από τις πέντε μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και τη δεύτερη από τις τρεις διμηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Όποιος ιδιοκτήτης ακινήτου δεν πληρώσει έγκαιρα την πρώτη δόση, τότε θα καταστεί ληξιπρόθεσμη και θα υπάρξει επιβάρυνση με τόκο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης πληρωμής.
Επιπλέον αν κάποιος φορολογούμενος δεν μπορεί να πληρώσει σε 5 δόσεις τον ΕΝΦΙΑ, μπορεί να δηλώσει αδυναμία πληρωμής του φόρου. Ο φορολογούμενος θα μπει στην πάγια ρύθμιση για πληρωμή σε 12 δόσεις του συνολικού ποσού του ΕΝΦΙΑ 2018 (δηλαδή οι 5 δόσεις θα γίνουν 12). Η άλλη λύση για τον φορολογούμενο είναι η πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας σε περισσότερες δόσεις (έως 12).
Όπως είναι γνωστό, η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε πέντε μηνιαίες δόσεις:
  • Η πρώτη 28 Σεπτεμβρίου 2018
  • Η 2η δόση έως τις 31 Οκτωβρίου 2018
  • Η 3η δόση έως τις 30 Νοεμβρίου 2018
  • Η 4η δόση έως τις 28 Δεκεμβρίου 2018
  • Η 5η δόση έως τις 31 Ιανουαρίου 2019