Το Αναπτυξιακό Σχέδιο της κυβέρνησης

Αύξηση επενδύσεων, εξαγωγών, ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας

Σε 101 σελίδες αναπτύσσει η κυβέρνηση το σχέδιο της για την αναπτυξιακή στρατηγική, ποντάροντας στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην αύξηση των εξαγωγών, στην ολοκλήρωση δύσκολων μεταρρυθμίσεων- όπως το Κτηματολόγιο- αλλά και στην ενίσχυση του δικτύου κοινωνικής προστασίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι συλλογικές συμβάσεις θα αποκατασταθούν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, δηλαδή αμέσως μετά από τη λήξη του Μνημονίου, ενώ ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί αφού συνυπολογιστούν η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τα ποσοστά ανεργίας στους νέους.

Η κυβέρνηση δεσμεύεται για πλεονάσματα 3,5% ως το 2022, ενώ στο πεδίο της φορολογίας, η εξίσωση αντικειμενικών- εμπορικών τιμών στα ακίνητα θα διατηρήσει μακροπρόθεσμα  τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ στα 2,65 δις ευρώ.   

Ειδικά όσον αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο Σχέδιο αναλύονται τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία:

  • Αμοιβαίο Κεφάλαιο “EquiFund”: Παρέχει κεφάλαια με τη μορφή Ιδίων Κεφαλαίων (Equity), Επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture Capital), Seed Capital κ.λπ. Χρηματοδότηση: € 200 εκατ. Ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Το EIF συμμετέχει με € 60 εκατ. και η EIB με περίπου € 40 εκατ. από το Σχέδιο Juncker (EFSI). Τέλος, οι ιδιώτες επενδυτές συνεισφέρουν με επιπλέον ίδιους πόρους. Έτσι, τα συνολικά κεφάλαια που θα είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις είναι περίπου 500 εκατ. ευρώ.
  • Ταμείο Κατανομής Κινδύνων, “Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι και ΙΙ”: χορηγεί δάνεια σε ΜΜΕ με μειωμένο επιτόκιο ή εγγυήσεις σε σχέση με αυτά που απαιτούνται από τις εμπορικές τράπεζες. Χρηματοδότηση: 400 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ, 200 εκατ. ευρώ ανακυκλούμενα κεφάλαια από το αντίστοιχο εργαλείο του προηγούμενου ΕΣΠΑ και πρόσθετο κεφάλαιο τραπεζών ύψους 600 εκατ. Ευρώ.
  • Global Loan: Εγγύηση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ETEπ στις 4 Συστημικές Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων αποκλειστικά σε ΜΜΕ, εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο. Ο συνολικός όγκος των κεφαλαίων που θα διοχετευτούν στις επιχειρήσεις είναι 1 δισ. ευρώ.
  • Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Χρηματοδότησης του Εξωτερικού Εμπορίου (Trade Finance Facility): Είναι το πρώτο προϊόν αυτού του τύπου από την ΕΤΕπ και διατίθεται αποκλειστικά στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα παρέχει εγγυήσεις ύψους 500 εκατ. Ευρώ σε ξένες τράπεζες, καλύπτοντας το 85% των κινδύνων από τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ελληνικών ΜΜΕ.
  • Δημιουργία ενός Ταμείου Συμμετοχών (EquityFundofFunds) που θα χρησιμοποιεί πόρους από το ΠΔΕ, σύμφωνα με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Συμπληρωματικά με το EquiFund, θα καλύψει σημαντικό μέρος της ζήτησης για χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιωτικών κεφαλαίων.