Ανάκαμψη από το 2014 «βλέπει» η Τράπεζα της Ελλάδας

Προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ κ. Προβόπουλου.

Προϋπόθεση είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ κ. Προβόπουλου.

Μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, εκτιμά ο κ. Προβόπουλος, ειδικά μετά τις αποφάσεις για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να έρθει από το 2014, ενώ αν οι μεταρρυθμίσεις προχωρήσουν με γρήγορους ρυθμούς, υπάρχει η πιθανότητα να αρχίσει και νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον κ. Προβόπουλο, μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα παραμείνουν 3 μεγάλες τράπεζες.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά, «με βάση εύλογες υποθέσεις για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος», ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί με ρυθμό ελαφρά ανώτερο του 6% το 2012 και της τάξεως του 4%-4,5% το 2013.
Εκτιμήσεις όμως υπάρχουν και για την ανεργία, την οποία ο κ. Προβόπουλος βλέπει να σκαρφαλώνει από το 23,5% του 2012, άνω του 26% τα δύο επόμενα χρόνια.
Ο κ. Προβόπουλος εισηγείται επίσης ως προτεραιότητα την πάταξη της φοροδιαφυγής, την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει μείωση των υπέρμετρων φόρων σε συνεπείς φορολογούμενους.