Ανάπτυξη πάνω από 2% «βλέπει» η Εθνική Τράπεζα

Με ανάλυση της διαπιστώνει μεγάλη συμβολή της μεσαίας τάξης στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και αύξηση του "πυρήνα" των επενδύσεων

H ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε τη θετική έκπληξη του 2ου τριμήνου του 2018 μετά από μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας. Συγκεκριμένα, σημείωσε αύξηση 1% ετησίως, για πρώτη φορά από το 2ο τρίμηνο του 2017, στηριζόμενη κυρίως στη δαπάνη των νοικοκυριών μεσαίου και υψηλού εισοδήματος που αντέδρασαν πιο άμεσα στην αποκλιμάκωση της αβεβαιότητας, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δ/νσης Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές της, αυτό τεκμαίρεται, κυρίως, από την ισχυρή αύξηση στις πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών και αυτοκινήτων κατά 7,6% και 28,1% ετησίως, αντίστοιχα, στο 2ο τρίμηνο του 2018, καθώς και στη διψήφια αύξηση των δαπανών Ελλήνων πολιτών για τουρισμό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης, σύμφωνα με την ΕτΕ, θα αρχίσει να υποστηρίζεται σταδιακά και από την περαιτέρω βελτίωση της εμπιστοσύνης και την αυξανόμενη ποιότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, κυρίως, σε κλάδους που απασχολούν εξειδικευμένη εργασία, όπως η μεταποίηση και οι υπηρεσίες προς επιχειρήσεις. Η σχετική επισήμανση θίγει, πάντως, την ποιότητα των νέων θέσεων εργασίας, που κατά μεγάλο μέρος είναι μερικής απασχόλησης και χαμηλών αποδοχών. 

Οι αναλυτές της ΕτΕ θεωρούν, πάντως, ότι η επανενεργοποίηση της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων – που ξεκίνησε σε ένα περιορισμένο αριθμό κλάδων το 3ο τρίμηνο του 2018 – θα συμβάλλει σε ταχύτερη ανάκαμψη των ωριαίων αμοιβών, τουλάχιστον για τους απασχολούμενους που δεν καλύπτονταν έως σήμερα από κάποια κλαδική σύμβαση, ενώ ενδεχομένως να ασκήσει και δευτερογενείς επιδράσεις σε άλλους κλάδους. Συνεπώς, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6%, σε ετήσια βάση, στο 2ο εξάμηνο του έτους από 0,5% στο 1ο εξάμηνο.

Όσον αφορά στο σύνολο της οικονομίας, η ΕτΕ εκτιμά ότι η θετική εικόνα των εξαγωγών, η αύξηση στον πυρήνα των επενδύσεων (εξαιρουμένων των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό, όλες οι υπόλοιπες υποκατηγορίες επενδύσεων αυξήθηκαν, συνδυαστικά, κατά 4,9% ετησίως με τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό να αυξάνονται κατά 18,3%, ετησίως, για 3ο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι κατασκευές εξαιρουμένων των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,9%, σε ετήσια βάση, και οι κατασκευές κατοικιών κατά 5,1% για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο, υποδηλώνοντας την ολοκλήρωση του υφεσιακού κύκλου στη συγκεκριμένη αγορά), η κερδοφορία των επιχειρήσεων, η βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών, μπορούν να "σπρώξουν" το ΑΕΠ ακόμα και πάνω από το 2%.