Αύξηση στις απάτες με ανέπαφες κάρτες

Η Τράπεζα της Ελλάδας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους καταναλωτές

Τα καλά νέα είναι ότι ο δείκτης αναλογίας της αξίας των συναλλαγών απάτης προς τη συνολική αξία συναλλαγών κυμαίνεται σταθερά στο χαμηλό επίπεδο του 0,01% και, για το α΄ εξάμηνο του 2018, αναλογεί σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 8 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών, ενώ τα όποια περισταστικά αφορούν κυρίως σε ηλεκτρονικές συναλλαγές με το εξωτερικό. 

Τα κακά νέα είναι ότι οι νέες τεχνολογίες αυξάνουν τα ποσοστά κινδύνου απάτης. 

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αξία της απάτης σε πληρωμές με φυσική παρουσία της κάρτας σε POS παρουσίασε μείωση της τάξεως του 13% το α΄ εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2017, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός συναλλαγών απάτης διατηρήθηκε σχετικά σταθερός. Σε αυτή την κατηγορία, η απάτη κατά κύριο λόγο αφορά σε απώλεια/κλοπή καρτών εντός της Ελλάδος το α΄ εξάμηνο του 2018.

Παρ’ ότι εν γένει η απάτη σε αναλήψεις από ATM διατηρείται τα τελευταία εξάμηνα σε χαμηλά επίπεδα, κυρίως λόγω των ισχυρών μηχανισμών ασφάλειας που έχουν υιοθετηθεί από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ειδικά το α΄ εξάμηνο του 2018 παρατηρείται μια αύξηση και σε αυτό τον τύπο συναλλαγών η οποία αφορά επίσης στη συντριπτική πλειοψηφία περιστατικά απώλειας/κλοπής χρεωστικών καρτών σε εγχώριο επίπεδο. 

Η έξαρση του φαινομένου συναλλαγών απάτης λόγω απώλειας/κλοπής κάρτας σε συναλλαγές με φυσική παρουσία αποδίδεται κυρίως στον αυξημένο αριθμό ανέπαφων χρεωστικών καρτών που είναι πλέον σε κυκλοφορία. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι καρτούχοι να είναι ευαισθητοποιημένοι ως προς τη φύλαξη της κάρτας τους και να αναφέρουν στον πάροχό τους οποιοδήποτε συμβάν απώλειας ή κλοπής, ώστε να καλύπτεται τυχόν ζημία από τον ίδιο τον πάροχο.