ΕΛΛΣΤΑΤ:Πτώση 30% στο δείκτη παραγωγής στις κατασκευές

Ο δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 30,2%,

Ο δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 30,2%, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αναλυτικότερα η εξέλιξη του δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με βάση το έτος 2005=100,0, για το Α΄τρίμηνο 2013, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον τυπικό μήνα στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 30,2%, έναντι μειώσεως 11,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Α΄ τριμήνου 2013, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του  δ΄τριμήνου 2012, παρουσίασε μείωση κατά 45,5%, έναντι μειώσεως 36,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2012.