ΕΠΑνΕΚ-«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»: Tροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων

Τέταρτη (4η) τροποποίηση της με Α.Π. 6129/852/Α3/20.11.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό» του ΕΠΑνΕΚ: