ΕΠΑνΕΚ – «Ψηφιακό Άλμα»: 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων