Η υψηλή τεχνολογία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μετά την εφαρμογή νέων, υπερσύγχρονων διαδικασιών ιχνηθέτησης των καπνικών, ήρθε η ώρα για τα καύσιμα και ειδικά το πετρέλαιο, όπου οι διαφορετικοί Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης προσφέρουν ισχυρό κίνητρο λαθρεμπορίας.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, υπέγραψε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προς αξιολόγηση προϊόντων μοριακής τεχνολογίας κατάλληλων να χρησιμοποιηθούν ως εθνικοί ιχνηθέτες καυσίμων. Με τον τρόπο αυτό ξεκινά η διαδικασία υλοποίησης μιας, κομβικής σημασίας,
δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα
καύσιμα και την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ο στόχος είναι η εφαρμογή ενός βελτιωμένου συστήματος ιχνηθέτησης ορισμένων καυσίμων και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται για τη ναυτιλία και τη θέρμανση, τομείς υψηλού κινδύνου για την διάπραξη πράξεων λαθρεμπορίου και νοθείας, στο πλαίσιο της υλοποίησης όσων ορίζονται στην πρόσφατα εκδοθείσα Απόφαση υπ’ αριθμ. 30/004/000/539/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 803) «Διαδικασίες και προδιαγραφές ιχνηθέτησης υγρών καυσίμων που διατίθενται στην
κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας με ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας. Διαδικασία δειγματοληψίας και ελέγχου των ιχνηθετημένων καυσίμων και απαιτήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού».

 

Όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ, Εθνικός ιχνηθέτης μοριακής τεχνολογίας είναι ο φορολογικός δείκτης, ο οποίος συνίσταται σε συγκεκριμένο συνδυασμό χημικών προσθέτων, βελτιωμένων ιδιοτήτων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις, ο οποίος προστίθεται πριν τα υγρά καύσιμα τεθούν σε ανάλωση ή παραδοθούν για εφοδιασμό πλοίων.

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις) ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, να υποβάλουν προσφορές για προϊόντα κατάλληλα να χρησιμοποιηθούν ως εθνικοί ιχνηθέτες μοριακής τεχνολογίας σε πετρέλαια εσωτερικής καύσης.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ,
στην ιστοσελίδα https://www.aade.gr/anakoinoseis/defkf-1076050-ex-2019