Ηλεκτρονικές πληρωμές στον Δήμο Αθηναίων

Οι κατηγορίες οφειλών που μπορείτε να εξοφλήσετε είναι...

Μπορείτε πλέον να εξοφλήσετε την οφειλή σας στον Δήμο Αθηναίων στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, με e-banking ή/και λοιπά κανάλια εξυπηρέτησης, με τη χρήση του 25ψήφιου Κωδικού ΔΙΑΣ.
 
Οι κατηγορίες οφειλών που μπορείτε να εξοφλήσετε είναι οι ακόλουθες:
  • Ηλεκτρονικές Κλήσεις στάθμευσης Δημοτικής Αστυνομίας εκδοθείσες μετά την 14/07/2017
  • Βεβαιωτικά Σημειώματα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, τα κανάλια εξυπηρέτησης, τις  προϋποθέσεις πληρωμής, καθώς και για να ενημερώνεστε για νέες διαθέσιμες υπηρεσίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε το url:
 
https://www.cityofathens.gr/khe/pliromes   του Κέντρου Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Δήμου Αθηναίων.