Μέσω πτωχευτικού κώδικα η λύση για τα «κόκκινα δάνεια» ;

Λύση για τα «κόκκινα δάνεια» αναζητεί η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση του ιδιωτικού τομέα από την υπερχρέωση

Λύση για τα «κόκκινα δάνεια» αναζητεί η κυβέρνηση προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση του ιδιωτικού τομέα από την υπερχρέωση και να επανεκκινήσει η οικονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος της Κυριακής, η κυβέρνηση σχεδιάζει να «σπρώξει» τράπεζες και ιδιώτες να βρουν λύση μέσω του νέου πτωχευτικού δικαίου, το οποίο θα προβλέπει τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει.

Στόχος είναι οι δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα και η συμφωνία να επικυρώνεται από το Ειρηνοδικείο.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να αντικρούσει τις πιέσεις της τρόικας για άρση των περιορισμών στους πλειστηριασμούς.