Νέο πρόγραμμα διακανονισμών για οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ

Περισσότερες δόσεις και λιγότερα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις.

Περισσότερες δόσεις και λιγότερα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις.

 

Η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ανακοίνωσε ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα, ώστε να εξυπηρετηθούν νοικοκυριά που σήμερα δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμα και τους -γενικά χαμηλούς- λογαριασμούς του νερού.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον Μάιο του 2012 έως τον Μάιο του 2013, έχουν περίπου 18.000 διακανονισμοί για οφειλές προς την εταιρεία.

 

Όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου της ΕΥΔΑΠ:

"Αναγνωρίζοντας την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουν οι πολίτες της χώρας μας, η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, με ευαισθησία στα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, αναλαμβάνει μία ακόμη πρωτοβουλία για την ανακούφιση των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων.

Συγκεκριμένα, θέτει σε εφαρμογή ένα νέο πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών καταναλωτών, που περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ελληνικού νοικοκυριού το οποίο πλήττεται από την κρίση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Ευνοϊκότερο πρόγραμμα διακανονισμών για τον πελάτη με αποδεδειγμένη οικονομική δυσκολία και πολύμηνη καθυστέρηση στην αποπληρωμή οφειλών, με αύξηση των δόσεων μέχρι και 36, από 6 που προβλέπονται σήμερα.

Απλούστευση της διαδικασίας διακανονισμού και γρήγορη έγκριση των αιτημάτων χωρίς την υποχρέωση υποβολής πλήθους δικαιολογητικών.

Θεσμοθέτηση ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτημάτων Διακανονισμού Οφειλών για την άμεση εξέταση και διευθέτηση των περιπτώσεων καταναλωτών που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση ή(και) ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (χρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, χρόνια προβλήματα υγείας, κλπ.).

Προσωρινή αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, βάσει του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων μέχρι 30/06/2014 και μέχρι ποσού 3.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης προσέλευσης των οφειλετών για τον διακανονισμό της αποπληρωμής των χρεών τους σε δόσεις, σύμφωνα με τη νέα πολιτική της Εταιρείας.

Η ΕΥΔΑΠ αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το κοινωνικό της πρόσωπο, ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή με ευελιξία και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, που εγγυώνται την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του, μπορείτε να απευθυνθείτε άμεσα στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ (αναρτημένα στο www.eydap.gr)".