Παρατείνεται η κατάθεση του πόθεν έσχες

Μέχρι 31 Μαρτίου του 2019 δόθηκε παράταση για την κατάθεση του πόθεν έσχες, μέσω νέα τροπολογίας που κατατέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την ρύθμιση κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017 και 2018 έως τη δημοσίευση του παρόντος και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 31.3.2019, αντί από 4.1.2019 εως 4.3.2019 που προβλέπεται.