Πληθαίνουν τα αιτήματα για «κούρεμα» οφειλών

Ευπρόσδεκτη η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά απαιτείται παρέμβαση για τα σωρευμένα χρέη και τη φορολογία

Θετική είναι κατ' αρχήν η ανταπόκριση των επιστημονικών φορέων και των επιμελητηρίων απέναντι στις διατάξεις για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ωστόσο από τα επίσημα στοιχεία προκύπτει αβίαστα ότι δεν είναι αρκετό αυτό για να πάρουν "ανάσες" οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 

«Μειώνεται επιτέλους το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ζητούσαμε επίμονα, τόσο το ΤΕΕ όσο και οι άλλοι επιστημονικοί φορείς, τα τελευταία 2 χρόνια. Σημαντικότερο όμως είναι να ρυθμιστούν οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός κατά την ακρόαση φορέων και εξωκοινοβουλευτικών προσώπων στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο. "Σημαντικότερο αυτή τη στιγμή από την μείωση των εισφορών είναι η ρύθμιση των οφειλών σε τουλάχιστον 48 δόσεις και χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, αφαιρώντας τις προσαυξήσεις. Αν αυτό δεν συμβεί, θα παραμείνουν εκτός επαγγέλματος το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών», σημείωσε ο Γ. Στασινός, συμπληρώνοντας ότι η ειδική ρύθμιση που αφορά τους δικηγόρους για προκαταβολή ποσοστού 20%  επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, θα πρέπει να επεκταθεί και να ισχύει και για τους μηχανικούς.  

Στο ίδιο μήκος κύματος, o πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου παρατήρησε ότι η παρέμβαση δεν αφορά σε πάνω από 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες και πρότεινε α) έναν μεικτό τρόπο υπολογισμού των εισφορών, που να λαμβάνει υπόψη όχι μονό τα χρόνια ασφάλισης, ούτε μόνο το εισόδημα, αλλά και τις δυο αυτές παραμέτρους β) το σύνολο των φόρων και εισφορών που καταβάλει ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά ένα συγκεκριμένο ποσοστό του καθαρού εισοδήματός του (π.χ. 50%), το οποίο θα του διασφαλίζει την αποπληρωμή και των υπολοίπων υποχρεώσεών του, την βιωσιμότητα της δραστηριότητας του, αλλά και την κάλυψη τουλάχιστον του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης.