Προσπάθειες επίσπευσης της απονομής εκκρεμών συντάξεων

Σύσταση κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας στον ΕΦΚΑ για την επίσπευση της διαδικασίας απονομής εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Τη σύσταση κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για την επίσπευση της διαδικασίας εκκαθάρισης εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης προβλέπει υπουργική απόφαση την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Δομές του ΕΦΚΑ συγκροτούνται 100 κλιμάκια-ομάδες, υποομάδες Εργασίας Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων, για την υλοποίηση του έργου της εκκαθάρισης των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθώς και κλιμάκια-ομάδες Εργασίας για το συντονισμό και την υποστήριξη των κλιμακίων–ομάδων, υποομάδων Εργασίας, που συστήνονται με απόφαση του διοικητή του ΕΦΚΑ.

Στα κλιμάκια–ομάδες, υποομάδες Εργασίας συμμετέχουν ως μέλη, υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στα αντικείμενα Ανακεφαλαίωσης, Ελέγχου Καταβολής Εισφορών, Αναγνώρισης και Διαπίστωσης Χρόνων Ασφάλισης, Απονομής και Εκκαθάρισης Συντάξεων ή έχουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ