«Ψηφιακό Άλμα» – ΕΠΑνΕΚ: Τροποποίηση απόφασης ένταξης επενδυτικών σχεδίων

Ανακοινώθηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 5398/1017/18.09.2019) ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).