Σε Ασία-Ειρηνικό το 42,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ

Αυξήθηκε από το ποσοστό του 30,1% το 2000 στο 42,6% το 2017

Οι παγκόσμιες ανακατατάξεις στην κατανομή του παγκόσμιου ΑΕΠ συνεχίζονται. Η ανισόμετρη ανάπτυξη των οικονοιών των διαφόρων κρατών έχει συντελέσει ώστε τις τελευταίες δεκαετίες να μεταφέρεται διαρκώς και μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα από τις χώρες της Δύσης στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.

 

 

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μερίδιο της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού στην διαμόρφωση του παγκόσμιου ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνεται από το ποσοστό του 30,1% το 2000 στο 42,6% το 2017, σύμφωνα τα στοιχεία αναφοράς που δημοσιοποίησε η τράπεζα (Asian Development Bank -ADB).

 

Τα στοιχεία της τράπεζας που έχει έδρα την Μανίλα, επισημαίνουν την σταθερή στροφή του εργατικού δυναμικού της περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού από την αγροτική οικονομία στους τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, ενώ οι οικονομίες της ίδιας περιοχής, ενισχύουν την συμμετοχή τους στο διεθνές εμπόριο.

 

Β