Θετικά μηνύματα από τη βιομηχανία

Πετρελαιοειδή, φάρμακα και μεταλλικά προϊόντα έδωσαν ώθηση στη μεταποίηση τον Ιούλιο- Περιορισμένες οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη

Κατά 4,1% αυξήθηκε η παραγωγή στη μεταποίηση τον Ιούλιο, στέλνοντας έτσι ένα ακόμα θετικό μήνυμα, μετά από τα καλά νέα του εξαγωγικού τομέα. 

Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, επίπλων.

Η σύγκριση σε σχέση με το περσινό επτάμηνο είναι, επίσης, θετική, καθώς καταγράφηκε αύξηση 2,1%, ενώ κι από μήνα σε μήνα (Ιούνιος- Ιούλιος), η μεταποίηση σημείωσε αύξηση 2,4%. 

Την ίδια ώρα στοιχεία από τη Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), που αναμφίβολα συνδέονται με τη δυναμική της βιομηχανίας και της οικονομίας εν γένει. Έτσι, ενώ ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 2,03% του ΑΕΠ, στην Ελλάδα οι σχετικές δαπάνες βρίσκονται στα μέσα του δρόμου ήτοι στο 1,01% του ΑΕΠ, όταν για παράδειγμα στην Πορτογαλία διαμορφώνονται στο 1,27%. 

Αναλόγως χαμηλά είναι και τα ποσοστά απασχόλησης σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Ενώ στην Ε.Ε. κατά μέσο όροι οι εργαζόμενοι σε τέτοιου είδους μεταποιητικές μονάδες ανέρχονται στο 45,8% της απασχόλησης, στην Ελλάδα το ποσοστό περιορίζεται στο 37,5%.