Τα βίντεο της ενημέρωσης της Διοίκησης του ΕΕΑ στο Επιμελητήριο Πιερίας για την IDD

Στην εκδήλωση που έγινε την Τετάρτη 6 Μαρτίου στο Επιμελητήριο Πιερίας, στην Κατερίνη, ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης του Ε.Ε.Α. κ. Δ. Γαβαλάκης προχώρησαν σε εκτενή πληροφόρηση των παρευρισκόμενων για την ομαλή εφαρμογή της Οδηγίας IDD.