Διαγωνισμός για ανταλλακτικά συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου-ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 3/9/2018 και ώρα 14:00.